Partner (stödmottagare)

En partner är stödmottagare i programmet och har ansvar för att bidra till projektet enligt ansökan och beslut. Varje partner är ansvarig för sin medfinansiering och sina kostnader inför nationell kontroll.

I Norge är det norsk Prosjekteier som bokför och betalar alla kostnader och är ansvarig gentemot Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Övriga norska partner som deltar i projektet bidrar med medfinansiering och fakturerar sina kostnader till norsk Prosjekteier.