Triple Helix

Triple Helix er en model for samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv og det offentlige, som gerne skal føre til innovation.