Ansøgningsrunde 2025:1

Fra den 13. januar til den 14. februar 2025 tager Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i mod ansøgninger om at drive et hovedprojekt.

OBS! Ikke alle detaljer om ansøgningsrunden er på plads. Vi opdaterer informationen på denne side, så snart vi har ny viden.

Projekter, der ønsker at søge finansiering, skal vælge et indsatsområde (Grøn omstilling, Transport og mobilitet eller Grænseløst arbejdsmarked). Indsatsområdet Innovation og entreprenørskab har været lukket for ansøgninger i de seneste ansøgningsrunder. Årsagen er, at midlerne i puljen stort set er opbrugt. I december 2024 beslutter Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks overvågningsudvalg, hvilke indsatsområder, der vil være åbne for ansøgninger. Kontakt gerne en projektrådgiver, hvis du har spørgsmål vedrørende indsatsområderne og hvad der kan søges midler til.

Hovedprojekter kan vare op til tre år. Det er muligt at søge midler inden for en af ​​tre delgeografier. Det kan være samlet inden for Øresund-Kattegat-Skagerrak, kun Øresund (med regionerne Hovedstaden, Sjælland og Skåne) eller kun Kattegat-Skagerrak (med regionerne Halland, Västra Götaland, Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Agder, Vestfold, Telemark, Nordjylland og Midtjylland).

Alle typer aktører kan søge om støtte, det vil sige både offentlige og private. Enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner kan dog ikke søge om støtte.

Alle tilgængelige midler i programmet vil blive offentliggjort. Svenske og danske partnere har mulighed for at få finansieret 60 procent af omkostningerne i projektet. Norske partnere kan få finansieret 50 procent af omkostningerne. Dog gælder et maksimumbeløb på 300.000 euro i anmodede norske midler pr. projekt.

I maj-juni 2025 træffer Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks overvågnings- og styringsudvalg beslutninger om, hvilke ansøgninger der skal modtage støtte.

Rådgivning hele året rundt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tager kun imod ansøgninger til hovedprojekter i løbet af en ansøgningsrunde, men vores rådgivere er klar til at give rådgivning og feedback hele året rundt. Vi skal have jeres udkast til projektansøgning senest to uger før ansøgningsfristens udløb, for at vi kan give jer en tilbagemelding.

Regler, dokumenter og vejledning

Inden I sender jeres ansøgning, skal I sætte jer ind i programhåndbogen, hvor regler og vejledningen til indikatorer kan findes.

Det er i e-tjenesten Min ansökan, I laver jeres projektansøgning. Det gør I ved at besvare en række spørgsmål. I skal også udfylde et budgetbilag og andre dokumenter og attester, som så skal vedlægges ansøgningen.

I vores videoguides og skriftlige vejledning forklarer vi, hvordan dette gøres. I listerne nedenfor finder I alt, hvad du har brug for.

Videoguider

Grundlæggende krav og udvælgelseskriterier, svensk

Vejledning til Min ansökan, svensk

Ansøgningsvejledning økonomi, svensk

Ansøgningsvejledning budgetbilaget, svensk

Ansøgningsprocessen

Files available for download
File type icon Filename File size File upload date
Aktörstatus v1.0.docx Word, 326.2 kB. 326.2 kB 2022-07-05 08.33
Budgetbilaga v.1.1.xlsx Excel, 267.2 kB. 267.2 kB 2022-09-21 08.07
Deminimis erklæring dansk v1.0.docx Word, 330.2 kB. 330.2 kB 2022-09-23 09.55
Interventionsschema 2021-2027 svenska.pdf Pdf, 451.5 kB. 451.5 kB 2022-09-14 10.52
Interventionsskema 2021-2027 dansk.pdf Pdf, 481.4 kB. 481.4 kB 2022-09-14 11.05
Intyg om deltagande och medfinansiering svenska v.1.0.docx Word, 134.7 kB. 134.7 kB 2022-08-30 08.31
Intyg om Försumbart stöd svenska v1.0.docx Word, 333.7 kB. 333.7 kB 2022-09-23 09.55
Programdokument svenska.pdf Pdf, 401.2 kB. 401.2 kB 2022-09-21 08.53

Ansøgningsspørgsmål i Min ansökan

Ansøg via e-tjenesten Min ansökan

Det er i e-tjenesten Min ansøgning, at I indtaster alt, hvad der skal med i jeres projektansøgning. Norske partnere skal registrere sig på Regionalforvaltning.no og lave en separat ansøgning der.