Våra resultat i siffror och goda exempel

På webbplatsen overgransen.eu visar vi nyttan med EU-medel.

Läs mer och se webinarier

Gränsregional modell

Se var ditt projekt passar in, i de fem nivåerna av gränsregionalt mervärde.

Mer information