Våra resultat i siffror och goda exempel

På webbplatsen overgransen.eu visar vi nyttan med EU-medel.

Läs mer

Sök brobyggarprojekt

Ni kan redan nu få medel för att förbereda ert projekt i programperioden 2021-2027.
Börja här