Våra resultat i siffror och goda exempel

På webbplatsen overgransen.eu visar vi nyttan med EU-medel.

Läs mer och se webinarier

Stöd för coronaprojekt

Sök stöd för coronainsatser och få 75 procents medfinansiering.
Börja här