Styringsudvalget for Kattegat-Skagerrak mødes

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks Styringsudvalg Kattegat-Skagerrak afholder møde.

Styregrupperne har til opgave at tage stilling til projektansøgninger i henholdsvis Øresund og Kattegat-Skagerrak.

Mødet er ikke offentligt.