El-opladning i Skagen Havn mindsker miljøproblemer

Skagen havn

Siden oktober har fiskerifartøjer kunne lades med strøm i Skagen Havn. Foto: Skagen havn

Skibsfart gennem Kattegat-Skagerrak sikrer, at vi får varer på butikshylderne og fisk i køleskabet. Men skibsfarten bringer også udledning af kuldioxid, partikler og støj med sig. Med eldrift i havnene kan problemerne mindskes. I havnen i Skagen er denne idé blevet til virkelighed; takket være et projekt finansieret af EU og Interreg.

Artiklen blev første gang publiceret i november 2021 på overgransen.eu.

Fiskerbåde har siden starten af oktober 2021 kunnet tanke el i stedet for diesel, når de lægger til i Skagen Havn. Op til ti både kan få deres batterier ladet op samtidig på kajpladserne ved Østbassin 2.

Skagens Havns direktør Willy B. Hansen glæder sig meget over, at det såkaldte landstrømsanlæg kan tages i brug.

- Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde landstrøm til vores kunder, hvilket også er konkurrencedygtigt i forhold til skibenes dieselgeneratorer. Når fiskerifartøjerne tilslutter sig landstrømværket, vil det betyde at støjniveauet reduceres i forhold til dieselgeneratorerne, og luftkvaliteten i nærområdet bliver bedre. Dermed understøtter investeringen også Skagen Havns strategi for bæredygtighed, siger han i en pressemeddelelse Eksternt link..

Skagen havn er en af ​​otte havne i Danmark, Norge og Sverige, der er en del af projektet Skandinavisk Elektrisk Transport System (SETS II). SETS II er medfinansieret af EU og Interreg og ønsker at bidrage til en hurtigere grøn omstilling ved at få regionens havne til hurtigere at skifte til eldrift.

Bygger bro over forskelle

De havne, der deltager i projektet, er ikke kun placeret i tre lande, men er også forskellige i størrelse og drift. Nogle havne modtager containere fra hele verden, mens andre fokuserer på fiskeri.

Det er disse forskelle, som SETS II-projektet vil bygge bro over.

- Alle deltagende havne har i forskellig grad fået analyseret og kortlagt deres nuværende energiforbrug. Det har vist sig, at udfordringerne kan se meget forskellige ud fra havn til havn, så det er vigtigt, at elektrificeringsplaner tager udgangspunkt i konkrete forhold, specifikke behov og konkrete forretningsmodeller, siger projektleder for SETS II, Jens Lundholm Pedersen.

Et af målene med projektet er, at der skal være en elektrificeringsstrategi, som alle involverede havne derefter vil omsætte til konkrete løsninger. En sådan konkret løsning er således allerede på plads i Skagen havn.

- I SETS II vil alle deltagende havne få specificeret og konkretiseret deres elektrificeringsplaner med hjælp fra de universiteter og Energibyen Frederikshavn, der er med i projektet, siger Jens L Pedersen.

Mere om SETS II

Læs mere på projektets hjemmeside.