Fem anbefalninger i tider med øget grænsekontrol

Siden 2015 er midlertidige grӕnsekontroller ved EU’s indre grænser blevet mere almindelige over hele Europa, hvilket påvirker det grӕnseoverskridende samarbejde negativt. Her prӕsenterer vi fem anbefalinger til en vej frem.

Den 11. oktober gennemførte Interreg-programmet for Öresund-Kattegat-Skagerrak et arrangement under ”European Week of Regions and Cities” i Bruxelles, med overskriften: ”Hvad er meningen med grӕnseoverskridende samarbejde, hvis grӕnserne lukkes?” Dialogen mellem publikum og tre paneldeltagere førte frem til fem anbefalinger om vejen frem for det grӕnseoverskridende samarbejde i tider med øget midlertidig grӕnsekontrol.

De fem anbefalinger er ikke i prioriteret rækkefølge, men skal ses som anbefalinger, der kan tilpasses den lokale sammenhæng i de enkelte grӕnseregioner i EU.

Fem anbefalinger

  • Schengen aftalen, som sikrer fri bevægelighed over de indre grænser i Europa, skal overholdes.
  • Vær åben og tydelig med de praktiske konsekvenser ved indførelse af strengere grænsekontrol for at gøre det mere forudsigeligt for det grænseområde, der berøres (f.eks. grænsependlere og virksomheder).
  • Involvér borgerne på begge (alle) sider af grænsen ved analyser af konsekvenserne af strengere grænse kontrol.
  • Før gennemførelsen af strengere grænsekontroller bør der udarbejdes en konsekvensanalyse for at sikre proportionalitet. Ved at indsamle relevante data identificeres muligheder og udfordringer på tværs af grænserne.
  • Etablér et forum med representanter fra lokalt, regionalt og nationalt niveau for at kunne diskutere de praktiske konsekvenser ved at gennemføre strengere grænsekontrol
    (f.eks. task force, platform).

Om arrangementet

I forbindelse med gennemførelsen af årets European Week of Regions and Cities i Bruxelles, afholdt Interreg-programmet for Öresund-Kattegat-Skagerrak et arrangement den 11. oktober med overskriften: ”Hvad er meningen med grӕnseoverskridende samarbejde, hvis grӕnserne lukkes?” Overskriften henviser til, at den midlertidige grӕnsekontrol siden 2015 har været omfattende i hele Europa primært på grund af stigende migration, kriminalitetsforebyggelse og senest pandemien.

Under arrangementet diskuterede panelet og deltagerne mulige veje frem under hensyntagen til den eksisterende Schengen-aftale, som sikrer fri bevӕgelighed på tvӕrs af de indre grӕnser i Europa. Publikum deltog gennem interaktive vӕrktøjer og svarene gav nӕring til diskussionen, som resulterede i fem anbefalinger.

Diskussionen blev modereret af Johan Wessman fra Øresundsinstituttet og panelet bestod af:

  • Sandra Forsén, seniorrådgiver for Grænsehindringsrådet i Nordisk ministerråd.
  • Mätta Ivarsson, medlem i EU’s Regionsudvalg (suppleant), svensk regionalpolitiker (MP).
  • Marc Perera Christensen, underdirektør Dansk Erhverv.
Sandra Forsén, Mätta Ivarsson og Marc Perera Christensen.

Panelet Sandra Forsén, Mätta Ivarsson og Marc Perera Christensen. Foto: European Week of Regions and Cities

#EURegionsWeek

Den årlige European Week of Regions and Cities Eksternt link, åbner i nyt vindue. (#EURegionsWeek) er den største årlige Bruxelles-baserede begivenhed dedikeret til samhørighedspolitikken. Arrangementet er vokset til at blive en neutral platform til at diskutere fӕlles udfordringer for Europas regioner og byer.