Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

Green Mobility Shift

Invånarna i Öresundsregionen behöver låta bilen vara och istället använda kollektiva färdmedel eller gå och cykla. Med fokus på att involvera människor i trafikplaneringen ska projektet stärka den gröna mobiliteten.

Trots klimat- och resurskrisen ökar koldioxidutsläppen från transporter, liksom bilförsäljningen. Därför är det nödvändigt att stärka utvecklingen av en mer attraktiv grön mobilitet, där människor efterfrågar och använder aktiva transporter, som gång och cykel, och kollektiva transporter.

Tidigare erfarenheter inom projektets partnerskap har visat att det inte är tillräckligt att tillhandahålla nya teknologier som appar, elcyklar och elsparkcyklar. Teknologin i sig får inte fler att lämna bilen hemma. Istället behöver människan stå i fokus för att kunna skapa förändringar i transporterna. Exempelvis behöver barnfamiljen, som kör barnen till skolan, tillsammans med skola och andra föräldrar få erfarenhet och hjälp med insatser som gör att barnen istället går, cyklar eller tar bussen. Bilpendlare behöver uppleva att deras arbetsplats, tillsammans med kommunen och trafikbolag främjar att de istället cyklar eller tar tåget.

Involvering av invånarna ger med ett sådant angreppssätt också legitimitet till investeringar i grön mobilitet. Partnerskapet bakom Green Mobilty Shift ser ideala förutsättningar för att främja efterfrågan på alternativ till privatbilen i området Greater Copenhagen. Det är en starkt sammanbunden region med ett väl utbyggt kollektivt nät. Öresundsregionens två trafikbolag och två regioner har därför gått samman med kommuner, forskningsinstitutioner och civilorganisationer för att utveckla en dansk-svensk modell, kallad SHIFT. Projektet ska med SHIFT främja medborgarnas omställning till hållbara transportformer genom en mer holistisk planering, som ska utgå från och söka påverka medborgarnas efterfrågan på gröna transporter. Den nya modellen kommer att skilja sig från traditionell transportplanering, som vanligtvis projekterar transportbehov och tillhandahåller infrastruktur som matchar det.

Projektet ska resultera i en beprövad SHIFT-modell som ska främja skiftet till grön mobilitet och som ska förankras i trafikbolagen i Öresundsregionen. Modellen ska fungera som beslutsunderlag för kollektivtrafiken och regionerna i deras strategiska insatser inom grön omställning av transporter.