Green Valleys 2.0

Kan bioraffineret græs og kløver være et godt foder til fisk? Green Valleys 2.0 satser på, at grønt protein vil høste succes.

Projektet har konstateret, at Sydskandinavien har en lav grad af selvforsyning og en omfattende afhængighed af import af blandt andet foder, gødning og energi.

Projektet er en fortsættelse af Green Eksternt link.Valleys Eksternt link. (finansieret Eksternt link. af Interreg Eksternt link. Øresund-Kattegat-Skagerrak 2018-2022 Eksternt link.) Eksternt link. og har det overordnede mål at fremme en cyklusbaseret Eksternt link. produktion af grønt protein. Derudover ønsker projektet at skabe nye cirkulære forretningsmuligheder for landbrugserhvervet.

Grønt protein af høj kvalitet kan fremstilles med grøn bioraffinering af græs og lav. Men reststrømmene fra produktionen kan også bruges og videreforarbejdes. Denne kendsgerning øger betingelserne for, at bioraffinering bliver et økonomisk bæredygtigt alternativ til importeret planteprotein, såsom sojaprotein.

Mere dyrkning af græs og kløver forudsætter dog, at lokale aktører er villige til at investere i bioraffinaderier. Green Valleys vil undersøge, om det er muligt at bruge ensileret græs til at skabe grønt protein, for at kunne drive bioraffinaderier året rundt og øge rentabiliteten. Projektet skal blandt andet også undersøge, om raffineret græs og kløver kan fungere som fiskefoder, og om restproduktet "fiberkage" er godt nok som foder til heste, får og kvæg.

Projektet skal også bidrage til bedre vilkår for at investere i grønne bioraffinaderier. Dette ved at involvere en række interesserede virksomheder og give dem råd og coaching, inden de starter et bioraffinaderi.