Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

ReproUnion - Platform for Driving Reproductive Health Innovation

Ofrivillig barnlöshet är ett växande samhällsproblem. Projektet ReproUnion ska skapa en innovationsplattform för att skynda på innovationstakten gällande fertilitetsbehandlingar.

I Norden har fertilitetstalen sjunkit under det som krävs för att säkerställa en positiv befolkningstillväxt. Detta gör infertilitet till ett växande samhällsproblem. Ofrivillig barnlöshet drabbar idag mellan 15 och 20 procent av alla par. I framtiden väntas ännu fler drabbas av infertilitet, bland annat på grund av ålder, livsstil och miljöpåverkan.

Samtidigt förutspås fertilitetsindustrin växa med cirka 16 procent globalt mellan 2020-2027, som ett resultat av ett ökande behov av fertilitetsbehandlingar.

Innovationstakten behöver bli snabbare för att möta det stigande behovet av avancerade fertilitetsbehandlingar, konstaterar projektgruppen, som ska etablera en innovationsplattform för ökad samverkan mellan akademi, klinik, industri och civilsamhället. Redan under projektperioden kommer detta att leda till utveckling av nya diagnostiska metoder och målriktade insatser som både förbättrar det förebyggande arbetet och behandlingarna av infertilitet.

Innovationsplattformen ska göra partnerskapets redan etablerade, gränsregionala forskningsinfrastruktur tillgänglig, utnyttjad och utvidgad. Plattformen ska också fungera som en testbädd, för att utveckla, testa och validera innovationer från externa parter och ska också kunna stödja innovationsarbete som sker i offentlig verksamhet. Genom projektets plattform får industrin tillgång till spetskompetens och forskningsinfrastruktur vilket bibehåller industrins konkurrenskraft. Samtidigt förväntas den nya entreprenörsmiljön inspirera till att offentlig forskning får konkret nytta i form av patent och framtida "spin-outs".

Sammantaget bidrar samverkan till att innovationskraften ökar genom nya, patientcentrerade metoder som också medverkar till en mer effektiv hälso- och sjukvård i regionen.