Scaling Nordic Hospital Innovation

Sjukhusen investerar mer resurser för att skapa innovationer och hälsolösningar. Men det har visat sig svårt att överföra innovationerna till kommersiella produkter. Detta vill projektet råda bot på.

Sjukhus i Öresund-Kattegat-Skagerrak är bland de ledande i världen gällande forskning och investerar mer resurser för att ta sig an en mer betydande roll inom hälsoinnovationer. Ändå är det inte så många nya hälsolösningar och innovationer som har sitt urspring från sjukhusen. Och användning, uppskalning och kommersialisering av produkter är begränsad.

I tider med en växande äldre befolkning, vårdköer och strama sjukvårdsbudgetar finns det behov av att snabba på utvecklingen av nya behovsanpassade hälsolösningar och att utnyttja sjukhusinnovationerna.

Projektet har gjort en förstudie i ett kortare så kallat brobyggarprojekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och fann fyra utmaningar som begränsar sjukhusinnovationernas räckvidd:

  1. Delning och validering av behov från sjukhusen.
  2. Utmaningar i samarbetet mellan sjukhusen och näringslivet/industrin.
  3. Sjukhusens begränsade internationella utblick och samarbete.
  4. Kompetensutveckling av vårdpersonal.

De första tre utmaningarna ska projektet hantera i ett och samma arbetsblock, för att utveckla interregionala och internationella modeller. Bland annat är danska Udenrigsministerium i Tel Aviv, genom dess innovationscenter, en partner i projektet. Projektet kommer att samarbeta med både israeliska och amerikanska intressenter för att utveckla sina modeller.

Kompetensutveckling av vårdpersonal och industripartners är ett separat block och kommer att ske genom ett training programme.

Projektet främjar ökad kommersialisering, bidrar till att skapa en innovationskultur, kompetensutvecklar vårdpersonal och bidrar till ökad konkurrenskraft och tillväxt för ÖKS-områdets näringsliv och industri. Detta bidrar till en bättre hälsovård till gagn för patienterna.