Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

Scandinavian Employability

Projektet vill ge studenter möjlighet till internationell erfarenhet och praktik – på nära geografiskt avstånd.

Studenter efterfrågar ofta internationell praktik och jobbmöjligheter, vilket finns på nära avstånd inom Kattegatt-Skagerrak-området (KASK). Projektgruppen bakom Scandinavian Employability vänder sig till studenter i Halland och Mittjylland och vill att de ska uppleva KASK som ett attraktivt och tillgängligt område. Det är viktigt att området lyckas behålla och attrahera kompetens, annars finns det risk att framtidens verksamhetsetableringar och kompetens söker sig någon annanstans.

Målet med projektet Scandinavian Employability är därför att inspirera, bygga relationer och möjliggöra för fler studenter att göra praktik inom KASK-området, för att visa på vilka möjligheter som finns i inom ett förhållandevis litet geografiskt avstånd.

Projektet ska låta studenter delta i aktiviteter som förbereder dem för utbildning och praktik utomlands där bland annat Student camps, karriärcoachning och portfoliobyggande ingår. Dessa aktiviteter ska bana väg för att fler väljer att genomföra sin praktik i KASK-området och sedermera också väljer att se området som sin naturliga boende- och
arbetsregion. Projektet kommer även att inspirera och stötta fler verksamheter att vilja och
kunna ta emot praktikanter samt rekrytera studenter i och från KASK-området.

Det som kommer ut av projektets aktiviteter kommer att ligga till grund för att utveckla gemensamma utbildningar och lämplig infrastruktur för fortsatt förvaltning av projektets resultat och former för fortsatt organisatoriskt samarbete.