13 nye projekter vil styrke samarbejdet i Skandinavien

I programmets tredje ansøgningsrunde har vi modtaget 13 ansøgninger fra projekter, der ønsker at bidrage til indsatsområderne Innovation og entreprenørskab, Grøn omstilling og Transport og mobilitet.

Projekterne har søgt om cirka 19 millioner euro i støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det svarer til 141 millioner danske kroner. Seks projekter søger i Innovation og entreprenørskab og seks vil arbejde med Grøn omstilling.

Vi ser færre ansøgninger inden for Innovation og entreprenørskab, end vi har set tidligere. Men det kan nok forklares med at dele af innovationspuljen har været lukket i denne ansøgningsrunde.

Magnus Schönning, programchef for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Ét projekt har søgt inden for Transport og mobilitet. Ingen projekter har søgt fra puljen i Grænseløst arbejdsmarked.

Vi ville gerne have set flere projekter, der vil udvikle arbejdsmarkedet på tværs af grænserne. Vi vil fortsat forsøge at sprede budskabet om mulighederne for finansiering, så flere forhåbentlig søger i næste ansøgningsrunde.

Magnus Schönning.

Nordmænd deltager kun i Innovation og entreprenørskab

Fire projekter har ansøgt om norsk finansiering, og alle fire er inden for indsatsområdet Innovation og entreprenørskab.

Det er en nedgang i forhold til sidste ansøgningsrunde, hvor vi fik ansøgninger fra nordmænd inden for alle fire indsatsområder. Men budgettet fra Norge er mindre end EU-budgettet fra Danmark og Sverige, så det er ikke overraskende.

Magnus Schönning.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak vurderer nu ansøgningerne. De endelige beslutninger om tildeling af støtte vil blive truffet af overvågningsudvalget i december 2023.