CareWare Nordic 2

CareWare Nordic 2 bygger videre på den læring og de resultater, der blev skabt af foregængeren CareWare Nordic 1.

Careware Nordic 1 udviklede velværdsteknologiske løsninger og driver nu en række mødesteder for kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt platforme til deling af den nyeste viden og erfaring indenfor området.

Careware Nordic 2 bygger videre på disse erfaringer og skal have fokus på virksomhederne og regioner/kommuners samarbejde om udvikling, test og implementering af velfærdsteknologiske løsninger gennem kompetenceudvikling og udvikling af projektets platforme.

Projektet skal opnå følgende resultater:

  • Test og udvikling af model for kommunikation og tidlig opsporing af innovative idéer i sundhedsvæsenet.
  • 30 kompetenceforløb med virksomheder og 10 med personale med henblik på at udvikle bedre innovations-, test- og produktudviklingsforløb i kommuner/regioner.
  • Gennem kompetenceudvikling og platforme får 30-35 virksomheder kendskab til regionernes styrkepositioner, kommuner/regioners udfordringer/behov og feedback på produkter.
  • 250-300 medarbejdere deltager i kompetenceudvikling koblet til smart specialisering.
  • Udvikling af undervisning for studerende, der matcher behov og ruster dem til at anvende teknologi. Virksomheder inddrages i undervisningen.
  • Kommuner/regioner bliver præsenteret for 30-35 nye løsninger og mulighed for at deltage i udvikling af disse.