NordFokus

Flere unge i Danmark, Sverige og Norge vælger fortsat erhvervsuddannelserne fra. Ved at skabe samarbejder over grænserne vil projektet NordFokus løse kompetenceudfordringerne uden at skabe konkurrence mellem landene.

Projektet bygger videre på erfaringer fra de tidligere Interreg projekter Nordisk Jobstart+ og Nordisk Jobløsning, men fokus er nu rettet mod en helt ny målgruppe; unge med erhvervsfaglige uddannelser. En generel erfaring fra de tidligere projekter samt brobyggerprojektet Job i Nord er, at international praktik er et profileret område på uddannelserne, som efterspørges politisk og fra erhvervslivets.

Projektet vil udvikle en grænseoverskridende praktikmodel, der kan tilpasses til forskellige skoler og skabe et nordisk netværk, hvor det skal være et naturligt valg for både elever og arbejdsgivere at se mod de nordiske nabolande, når de søger kandidater/praktik/job.

Projektet vil fokusere på to primære udfordringer:

1) Uddannelserne skal blive bedre til at samarbejde grænseoverskridende

2) Det skal være lettere for arbejdsgivere at finde relevante kandidater på tværs af grænserne samtidig skal kandidaterne klædes på til at agere i et grænseløst arbejdsmarked.