Power Bio

For at nå i mål med den grønne omstilling skal biomassens rolle og funktion udfoldes mere end tilfældet er i dag. Power Bio vil undersøtte den grønne omstilling via grænseregional markedsinnovation.

Den dansk-svenske projekt Power Bio vil understøtte den grønne omstilling ved at øge forsyningssikkerheden, volumen af biogas samt produktion af biokul og højværdiprodukter fra græs, tang og halm gennem forbedrede indsamlingsmetoder og grænseregional markedsinnovation.

Projektet Power Bio mener, at alle typer biomasse skal ses som værdifulde råstoffer, og at vi skal lære at udnytte dem bedst muligt med omtanke for både miljø og klima og i forhold til energisystemets funktion, hvor biogas er et aktiv i balancering af systemet. Kampen om biomassen forstærkes i fremtiden. Der er derfor ikke råd til, at biomassen ligger og rådner i vejkanter og på strande eller bliver deponeret eller afbrændt. I stedet skal biomassen anvendes til både vedvarende energiproduktion og til produktion af højværdiprodukter.

Power Bio har det overordnede formål at øge udbuddet af biomasse til grøn energiproduktion og højværdiprodukter gennem effektive anvendelser af uudnyttet restbiomasse samt halm.