SCALE

Scale er en vigtig byggesten og forudsætning for på sigt at kunne elektrificere den tunge lastbiltransport gemmen Öresund-Kattegat-Skagerrak området.

Projektet SCALE (Scandinavian Road Logistics Electrified) er en fortsættelse brobyggerprojektet SCALE, som lykkedes med at samle fem regionale organisationer fra Sverige, Danmark og Norge med det formål at skabe grænseoverskridende samarbejde gennem aktiviteter vedrørende elektrificering af logistikkæder.

I projektet fortsætter gruppen med at udvikle kortlægningen og analysen ved at udvide den med mere relevante punkter set ud fra et vejtransportsynspunkt. Projektet vil udvide undersøgelsen med havne, depoter, primære vareforsendelses- og modtagelsessteder, truckstops og servicepunkter. Ved at medtage disse punkter kan en større del af det samlede samlede energibehov, der potentielt kan opstå ved opladning af tunge køretøjer i projektets bestanddele, opnås.

Projektet planlægger at opdatere kortlægningen af logistikterminaler, der er udført i brobygningsprojektet. Energiforsyning er en forudsætning for at kunne drive elektrificerede logistikstrømme, der skal etableres, for at samfundet kan nå de fastsatte klimamål og nå disse i tide. Ved at invitere aktører fra logistiksystemet og formidle projektresultaterne gennem planlagte netværksmøder og ved at formidle disse via CLOSERs og regionernes etablerede kanaler, vil resultaterne kunne skabe hastværk og opbakning i sagen.