"Nordmennene behøves i det grenseoverskridende samarbeidet"

Magnus Schönning og Erlend Malmer

Programsjef Magnus Schönning og prosjektrådgiver Erlend Malmer deltar på NHO:s konferanse i Oslo.

Norske bedrifter og organisasjoner kan dra nytte av kompetanse og markeder i Sverige og Danmark. Og nordmennene behøves i det grenseoverskridende samarbeidet. Det sier programsjef for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Magnus Schönning, i forkant av konferansen "Grenseløse muligheter for næringslivet"» i Oslo.

Det handler om å sette fokus på økte muligheter for nordisk næringssamarbeid under Næringslivets Hovedorganisasjon torsdag 8. november i Oslo. Programsjef Magnus Schönning og prosjektrådgiver Erlend Malmer er invitert til å snakke om mulighetene som finnes innenfor Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

– Prosjektene som vi har finansiert har hjulpet 9,5 millioner pasienter til å få bedre eller mer effektiv behandling, bidratt til 1600 nye produkter og tjenester og til at 365 bedrifter har kunnet øke eksporten. En stor del av dette har skjedd takket være norsk deltakelse, men det er et uutnyttet potensial, sier Magnus Schönning.

De sørlige delene av Norge lager en bro mellom Skagerrak og Kattegat som både svenske og danske aktører har gode grunner til å benytte seg av.

– Blant pågående og gjennomførte Interreg-prosjekter ser vi blant annet Norges styrke innen maritim sektor, som en skipsfartsnasjon. Poenget her er at Danmark kan supplere med kompetanse og evner fra sin side og svenske aktører kommer inn med andre unike kompetanser. Slik bygger man sterke og bærekraftige samarbeid over landegrensene, sier Magnus Schönning.

– Det handler om å ha et rett prosjektpartnerskap, og ikke nødvendigvis et bredt. Vi snakker også ofte om komplementære kompetanser, der den svenske partneren lager hammere, den danske lager spiker og den norske lager planker, skyter Erlend Malmer inn metaforisk.

Muligheter innen flere innsatsområder

For aktører som ønsker å drive grenseoverskridende prosjekter, er det i dag gode muligheter for å realisere sine ideer på tvers av landegrensene innen innsatsområdene Transport og mobilitet, Grenseløst arbeidsmarked og Grønn omstilling.

– For å lykkes med å løse problemer trengs det vanligvis aktører fra offentlig og privat næringsliv. Næringslivet er i høyeste grad involvert i våre prosjekter og driver regionen videre med sin kompetanse og innovasjon, sier Magnus Schönning.

En utfordring for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som for andre Interreg-programmer, er finansieringsdelen. Det europeiske regionale utviklingsfond er ansvarlig for EU-midler til svenske og danske aktører. For norske aktører er det den norske stat som sørger for pengene.

Håpet er at den norske staten skal bidra med mer penger så norske bedrifter og aktører kan delta i det grenseoverskridende samarbeide på noenlunde likere vilkår som de svenske og danske aktørene.

Magnus Schönning, programsjef Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

– Det er en utfordring å få de norske midlene til å strekke til og komme norske aktører til gode. Vi har akkurat nå innført en begrensning i norsk finansiering på maks 200.000 euro per prosjekt, men håpet er at den norske staten skal bidra med mer penger så norske bedrifter og aktører kan delta i det grenseoverskridende samarbeide på noenlunde likere vilkår som de svenske og danske aktørene. Det ser slik ut i forslag til statsbudsjett for 2024 og det er det vi håper Stortinget også vil drive gjennom, sier Magnus Schönning.

Meld deg på

"Grenseløse muligheter for næringslivet" arrangeres onsdag 8. november kl 10.00-14.00 i Næringslivets hus.