Oversigt

Du kommer til at arbejde med mange forskellige typer af opgaver under projektets forløb. I dette afsnit kan du få et hurtigt overblik over processen fra start til slut, og i programhåndbogen kan du læse mere detaljeret om punkterne.

Projektets start

Et godt projekt kræver en god opstart. Du kan blandt andet arrangere møder i partnerskabet, diskutere projektets mål og lignende. Sørg for, at alle er involveret og forstår, hvad I vil skabe sammen.

Partnerskabsaftale

Partnerskabsaftalen bliver jeres fremtidige grundlag for projektet. Sørg for, at det er godt forankret med alle partnere.

Informere

Som Interreg-projekt har I pligt til at oplyse om værdien af det, I laver i projektet. I skal blandt andet lave en kommunikationsplan og sørge for, at du følger reglerne og anvender Interreg-logoet korrekt.

Evaluering

Hvilken værdi har jeres projekt for målgrupperne? Det kan være en god idé at evaluere projektet. For nogle projekter er evaluering et krav.

Statusrapporter

I skal løbende indsende statusrapporter til jeres projektrådgiver. På den måde kan vi i Interreg hjælpe jer med at gennemføre projektet på den bedste måde. Statusrapporten kan også bruges som et godt redskab til at gøre status på projektets mål.

Udbetaling af midler

I kan ansøge om betaling af omkostningerne, når I har opbrugt pengene. Der er visse krav til ansøgning om betaling, som du skal følge.

Revision og udbetaling

Jeres projekt kan kontrolleres af flere forskellige organer på forskellige tidspunkter i løbet af projektet.

Dokumentation og arkivering

Der er en række krav til jeres projekt om at gemme dokumenter og oplysninger, der vedrører projektet i en vis periode.

Projektændringer

Tre år kan være lang tid at drive et projekt. Forholdene i projektet kan ændre sig, partnere kan forlade, eller samfundet kan være truet af eksempelvis en pandemi. Vores rådgivere er der for at yde support – også i tilfælde af ændringer.

Afslutning

Projektet skal afsluttes på en god måde. Tænk over, hvem der får resultaterne, og hvad de skal bruges til.

Hjalp informationen på siden dig?