213 millioner kroner til 16 nye projekter, der går på tværs af grænsen

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har besluttet at tildele 28,2 millioner euro – svarende til ca. 213 millioner danske kroner – til 16 samfundsudviklende projekter på tværs af de danske, svenske og norske grænser. Flere af dem vil tackle udfordringer inden for sundhedssektoren.

Projekterne modtager EU-midler fra Interreg for at løse vigtige samfundsproblemer gennem samarbejde på tværs af grænserne i det sydlige Skandinavien. Af programmets oprindelige pulje på 140 millioner euro - svarende til ca. 1,1 milliarder danske kroner – modtager de 16 projekterne 28,2 millioner euro i medfinansiering.

11 regioner i Sverige, Danmark og Norge har identificeret et antal fælles samfundsproblemer og udarbejdet fire indsatsområder som løsning på disse. Disse områder danner grundlag for, hvilke projekter der modtager finansiering fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

– Indsatsområdet, der kaldes Innovation og entreprenørskab, har vist sig særligt populært at søge midler inden for, siger Magnus Schönning, programchef for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

10 ud af de 16 godkendte projekter vil beskæftige sig med samfundsproblemer inden for Innovation og entreprenørskab. Flere af dem fokuserer på at reducere ventelister i sundhedssystemet, forbedre diagnosticering og effektivisere forskellige dele af sundhedssektoren.

– Der er flere projekter, der vil arbejde med sundhedsinnovationer. Det kan dreje sig om at effektivisere behandlingsforløb med digitale værktøjer, reducere unødvendige hospitalsbesøg og øge innovationshastigheden. Det omhandler blandt andet ufrivillig barnløshed, journalsystemer, kroniske sygdomme og dialyse for nyrepatienter, siger Magnus Schönning.

De tre besluttende udvalg i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har prioriteret blandt de 25 ansøgninger, der blev modtaget i ansøgningsrunden tidligere på året. Ud over innovationsprojekterne bevilger Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansiering til to projekter inden for indsatsområdet Grøn omstilling, tre projekter inden for Transport og mobilitet samt et projekt inden for området Grænseløst arbejdsmarked. Læs mere om de samfundsproblemer, som projekterne bidrager til at løse.

– Interreg-projekter handler om at drage fordel af de forskellige styrker og karakteristika i landene for at gøre tingene bedre end det, der ville have været muligt uden nabohjælp. Dette fortsætter vi med at fremme med de nye projekter, siger Magnus Schönning.

Læs om alle projekterne

I projektbanken findes fakta og beskrivelser af samtlige nye projekter fra ansøgningsrunde 2023:1 (I øjeblikket kun på svensk).

Om Interreg-projekt

  • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har til opgave at investere 140 millioner euro i samfundsudviklende projekter i perioden 2021-2027. Størstedelen af pengene kommer fra Den Europæiske Regionalfond, ofte forkortet ERUF. I projekter med norske aktører kommer pengene også fra den norske stat, eftersom Norge ikke er medlem af EU. Projekter, der modtager midler fra Interreg, skal også have en egenfinansiering på 40-50 procent.
  • Projekterne udfører deres aktiviteter inden for og mellem regionerne Skåne, Halland, Västra Götaland, Sjælland, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Viken, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark.
  • Politisk udpegede beslutningstagere i tre udvalg træffer beslutning om, hvilke projekter der skal modtage finansiering.
  • Det er muligt at ansøge om midler fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i særlige ansøgningsrunder. Projekterne, der nu har fået tildelt midler, ansøgte om finansiering i begyndelsen af 2023.
  • Flest midler fra Interreg tildeles "hovedprojekter", som normalt har en varighed på tre år.
  • Projekterne har partnerskaber bestående af både offentlige og private aktører, især kommuner, uddannelsesinstitutioner, regioner, virksomheder og organisationer.
  • Partnerskaberne skal bestå af aktører fra mindst to ud af tre lande - Sverige, Danmark, Norge.