Åben for ansøgninger inden for tre af fire indsatsområder

Når Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i slutningen af sommeren tager imod nye projektansøgninger, vil tre af de fire indsatsområder være helt åbne.

NB! Ansøgningsrunden lukker af tekniske årsager den 12. september, hvilket er tre dage tidligere end tidligere annonceret.

Grøn omstilling, Transport och mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked. Disse tre indsatsområder vil være åbne for ansøgninger om projektfinansiering mellem den 14. august og den 12. september 2023. Ligeledes er der åbent for ansøgninger til det specifikke mål "Fremme kompetenceudvikling og entreprenørskab inden for smart specialisering", under indsatsområdet Innovation och entreprenørskab.

Derimod vil der være lukket for ansøgninger til det specifikke mål "Styrke innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering".

– Der er kommet mange ansøgninger inden for indsatsområdet Innovation och entreprenørskab under vores to første ansøgningsrunder. Af de 34 projekter som indtil nu har fået finansiering under denne programperiode, ligger de 20 i dette indsatsområde og 16 af dem er under det specifikke mål om att styrke innovationskapaciteten inden for smart specialisering. Beløbsmæssigt handler det om at 92 procent af budgettet til innovation på i alt 46 millioner euro er bevilget, siger Magnus Schönning, programchef for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

På den baggrund har programmets Overvågningsudvalg besluttet at lukke for ansøgninger inden for området "Styrke innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering", som ligger under indsatsområdet Innovation och entreprenørskab.

– Vi vil dog fortsat gerne have innovationer i de kommende projekter. Det er helt klart muligt at opnå inden for vores tre andre indsatsområder, siger Magnus Schönning.

Alla informationer fremgår af teksten til ansøgningsrunden 2023:2.

Er Interreg noget for jer?

Har du og dine partnere en idé inden for et af vores indsatsområder? Vil I samarbejde over grænsen? Har I styr på finansieringen? Med vejledning fra os kan I gøre jer klar til at søge midler til et Interreg-projekt.