7 nye projekter har fået grønt lys

7 projekter er blevet godkendt af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak til at samarbejde over grænsen for at løse fælles udfordringer de kommende år.

De 7 projekter vil sammenlagt modtage midler på 9,6 millioner euro (cirka 72 millioner danske kroner) og skal arbejde inden for tre indsatsområder: 3 projekter inden for indsatsområdet Innovation og entreprenørskab, 3 projekter inden for Grøn omstilling og 1 projekt inden for Transport og mobilitet. Dette står klart, efter at beslutningstagere fra Danmark, Sverige og Norge mødtes i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styrings- og overvågningsudvalg for blandt andet at vurdere projekterne.

Af de 13 ansøgninger vi modtog, har vi været nødt til at prioritere og vælge de projekter med højst kvalitet, og hvor vi kan forvente os de bedste resultater. Vi har desværre ikke modtaget ansøgninger i indsatsområdet Grænseløst arbejdsmarked eller det specifikke mål klimatilpasning. Vi vil derfor i 2024 fokusere på at sprede budskabet om særligt disse områder for at få flere ansøgninger.Programchef Magnus Schönning

De fælles samfundsproblemer

De bevilgede projekter skal blandt andet bidrage til at øge produktionen af geotermisk energi, skabe et dansk-svensk "renoveringsanlæg" for beskadigede lunger og bidrage til, at flere får kompetencer til at arbejde med den grønne omstilling. Projektbanken indeholder oplysninger om samtlige bevilgede projekter (dog kun på svensk for nu).

Projektet GreenFleets har fået flest midler fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - 2,2 millioner euro - med et samlet budget på næsten 3,7 millioner euro. GreenFleets vil bidrage til en grøn omstilling af kommuners køretøjer og at krav til grønne køretøjer indgår i alle indkøb og aftaler.

Næste ansøgningsrunde åbner i starten af 2024

Fra 12. januar til 8. februar 2024 modtager Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ansøgninger om at drive hovedprojekter.

Ansøgningsrunde 2024:1 vil være åben for ansøgning om støtte til hovedprojekter inden for indsatsområderne Grøn omstilling (med særligt fokus på klimatilpasning og risikoreduktion), Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked. Der vil også være åbent i alle geografiske delområder, med både EU-midler og norske IR-midler (dog med et fortsat loft inden for norske IR-midler på 200.000 euro pr. projekt).