Ansøg om et forprojekt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak modtager løbende ansøgninger om forprojekter i løbet af året. Meddelelser om hovedprojekter findes under For jer der vil søge støtte.

Har I en idé, der skal videreudvikles, kan I starte med at søge støtte til et forprojekt på højst et år. Det kan handle om forberedende analyser og undersøgelser. Det kan også handle om at opbygge jeres partnerskab for senere at søge et hovedprojekt.

Forprojekter, der ønsker at søge støtte, skal vælge et indsatsområde (Grøn omstilling, Transport og mobilitet eller Grænseløst arbejdsmarked). Indtil videre er indsatsområdet Innovation og entreprenørskab lukket for ansøgninger om forprojekter. Årsagen er, at midlerne i puljen næsten er opbrugt.

Forprojekter kan vare op til 12 måneder. Det er muligt at søge midler inden for en af ​​tre delgeografier. Det kan være samlet inden for Øresund-Kattegat-Skagerrak, kun Øresund (med regionerne Hovedstaden, Sjælland og Skåne) eller kun Kattegat-Skagerrak (med regionerne Halland, Västra Götaland, Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Agder, Vestfold, Telemark, Nordjylland og Midtjylland).

Alle typer aktører kan søge om støtte, det vil sige både offentlige og private. Enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner kan dog ikke søge om støtte.

Svenske og danske partnere har mulighed for at få finansieret 60 procent af omkostningerne i projektet. Norske partnere kan få finansieret 50 procent af omkostningerne. Maksimum totalbudget er 100.000 euro i EU-budget og 60.000 euro i norsk budget. Det betyder, at det maksimalt er muligt at søge om 60.000 euro i EU-midler og 30.000 euro i norske midler, per projekt.

Regler, dokumenter og vejledning

Inden jeres ansøgning skal I sætte jer ind i programhåndbogen, hvor reglerne og vejledningen til indikatorer kan findes. Kapitel 2.3 i manualen er særligt relevant for forprojekter.

Det er i e-tjenesten Min ansökan, I laver jeres forprojektansøgning. Det gør I ved at besvare en række spørgsmål. I skal også udfylde et budgetbilag og andre dokumenter og attester, som så skal vedlægges ansøgningen.

I vores videoguider og skriftlige vejledninger forklarer vi, hvordan alt dette gøres. Den skriftlige vejledning er særlig vigtig for forprojekter, da ansøgningsprocessen ser lidt anderledes ud sammenlignet med et hovedprojekt. I listerne nedenfor finder I alt, hvad I har brug for.

Videoguider

Grundlæggende krav og udvælgelseskriterier, svensk

Vejledning til Min ansökan, svensk

Ansøgningsvejledning økonomi, svensk

Ansøgningsvejledning budgetbilaget, svensk

Ansøgningsprocessen

Files available for download
File type icon Filename File size File upload date
Aktörstatus v1.0.docx Word, 326.2 kB. 326.2 kB 2022-07-05 08.33
Budgetbilaga v.1.1.xlsx Excel, 267.2 kB. 267.2 kB 2022-09-21 08.07
Deminimis erklæring dansk v1.0.docx Word, 330.2 kB. 330.2 kB 2022-09-23 09.55
Interventionsschema 2021-2027 svenska.pdf Pdf, 451.5 kB. 451.5 kB 2022-09-14 10.52
Interventionsskema 2021-2027 dansk.pdf Pdf, 481.4 kB. 481.4 kB 2022-09-14 11.05
Intyg om deltagande och medfinansiering svenska v.1.0.docx Word, 134.7 kB. 134.7 kB 2022-08-30 08.31
Intyg om Försumbart stöd svenska v1.0.docx Word, 333.7 kB. 333.7 kB 2022-09-23 09.55
Programdokument svenska.pdf Pdf, 401.2 kB. 401.2 kB 2022-09-21 08.53

Ansøgningsspørgsmål i Min ansökan

Ansøg via e-tjenesten Min ansökan

Det er i Min ansökan e-tjenesten, I indtaster alt, hvad der skal med i jeres projektansøgning. Norske partnere skal registrere sig på Regionalforvaltning.no og indgive en særskilt ansøgning der.

Hjalp informationen på siden dig?