Interreg-projekt skal gøre Jyllandskorridoren grønnere

Gods og varer transporteres ofte med tunge køretøjer i Jyllandskorridoren, hvilket bidrager til en øget miljøbelastning. Interreg-projektet Grøn Jyllandskorridor arbejder for en grøn omstilling, hvor mere transport foregår via jernbane og en grønnere vejtransport.

I løbet af 2024 fremhæver vi et udvalg af vores projekter, der kommunikerer på sociale medier under hashtagget #overgransen. Vil du have dit projekt vist her? Kontakt kommunikatør Niclas Sörenson.

Karta över stråket som kallas Jyllandskorridoren.

Kortet viser ruten kendt som Jyllandskorridoren. Grafik: Projektet Grøn Jyllandskorridor.

Jyllandskorridoren er et geografisk transportnet, der forbinder Sydnorge, Vestsverige og Jylland med Centraleuropa. Denne korridor inkluderer veje, jernbaner og søtransport. Hver dag transporteres store mængder gods og passagerer gennem korridoren.

Den grønne korridor er et supplement til EU’s øvrige korridorer. Formålet med den grønne korridor er at skabe en mere miljøvenlig og effektiv transport i Jyllandskorridoren. Desværre bruger transporten i korridoren ofte brændstoffer, der skader miljøet og påvirker klimaet negativt. Målet med projektet er at muliggøre mere bæredygtig transport ved at overføre mere godstransport til jernbanen for at aflaste vejnettet og begrænse miljøbelastningen.

Interreg-projektet Grøn Jyllandskorridor ønsker blandt andet at undersøge muligheden for at anvende ny teknologi og bæredygtige løsninger til transport på jernbane, vej og sø mellem Norge og Danmark. Korridoren bliver en platform for at teste nye løsninger for at reducere CO2-udledningen. Fremover vil valget af handelsruter ikke kun handle om pris og logistik, men også om, hvor meget CO2, der udledes på vejene.

Tommy Tvedergaard Madsen

Tommy Tvedergaard Madsen.

Skal vi lykkes med en grøn omstilling af transportsektoren, skal der strukturelle ændringer til i vores transportform. Vi skal have flyttet så meget gods som muligt væk fra vejene og tænke på nye måder at udnytte lastbiler på. Det bliver afgørende, at vi kan løfte projektet op på politisk niveau og vise, at det er vigtigt at gøre Jyllandskorridoren grøn.
Tommy Tvedergaard Madsen, Region Nordjylland, der er overordnet projektleder for Grøn Jyllandskorridor

Projektet har sat gang i beregningen af korridorens klimaaftryk. Ved at kortlægge varestrømmen gennem korridoren vil projektet komme med forslag til nye forbedrede transportløsninger med forskellige former for transport og på tværs af landegrænser. Projektpartneren Powered by Telemark, der er en teknologi- og industriklynge, hjælper med at analysere mulighederne for brintinfrastruktur i korridoren.

Arne Nicander hos Powered by Telemark siger, at ingen ved, hvad der i fremtiden bliver det mest brugte brændstof. Derfor er det ikke muligt udelukkende at fokusere på opladningsstruktur og batterier, men der skal også investeres i brint, ammoniak og brændstof (eFuels). Regionen bliver nødt til at fokusere på færgerne, der sejler mellem Norge og Danmark flere gange dagligt hver dag.

Færgerne skal hurtigst muligt blive grønne og bruge ammoniak. Ammoniak er en brintbærer (Hydrogen baerer), som kan bruges i eksisterende skibsmotorer. Vi har et testanlæg, hvor de nu iblander op til 90,5 % ammoniak. Det bliver altså 90 % rent. Vi er nødt til at sige, at 90 % er rent nok i forhold til fossile brændstoffer.
Arne Nicander - se hele interviewet på Grön Jyllandskorridors Linkedin-side Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Et af målene i projektet er et forslag til en aftale mellem Danmark og Norge - og muligvis også Sverige - om opgradering af alternative brændstoffer og transportinfrastruktur ad vej, jernbane og sø.

Håbet er også en aftale med aktører om fortsat dialog og samarbejde. Projektet ønsker desuden, at den permanente udviklingsplatform for korridoren, hvor myndigheder, havne, transportører og råvareejere i erhvervslivet er involveret, etableres og er i drift.

Grøn Jyllandskorridor er delfinansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Læs mere om projektet i projektbanken.

Fakta

Dette er de arbejdspakker, der indgår i Grøn Jyllandskorridor:

  • AP1 – Projektledelse og kommunikation
  • AP2 – Multimodale løsninger i Jyllandskorridoren
  • AP3 – Bæredygtige brændstoffer i Jyllandskorridoren (her ser projektet på både tog, brintinfrastruktur og bæredygtige knudepunkter)
  • AP4 – Benchmarking og positionering af korridoren, herunder beregning af CO2 i Jyllandskorridoren.