Vi åbner for ansøgninger til september

Planlægger du at ansøge om midler til et Interreg-projekt? Den 2. september åbner vi for den første ansøgningsrunde i det nye program. Vi skal have din ansøgning senest den 23. september 2022. 

- Det er med stor glæde, at vi endelig kan åbne op for den første ansøgningsrunde i det nye Interreg-öresund-Kattegat-Skagerrak program 2021-2027. Alt er dog endnu ikke på plads. Der kommer formelle bekendtgørelser i løbet af sommeren, siger programchef Magnus Schönning, der også henviser til programhåndbogen, som løbende opdateres.

Projekterne kan søge EU-finansering fra en pulje på 140 millioner EURO. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan give støtte op til op til 60 procent. Norske partnere kan dog højst få 50 procent i støtte via de norske Interreg-midler. Man kan ansøge om midler inden for følgende fire indsatsområder: Innovation og entreprenørskab, Grøn omstilling, Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked. Læs mere om indsatsområderne i nedenstående afsnit.

Vi opfordrer alle projekter, som planlægger at sende en ansøgning til at deltage i vores ansøgningsseminarer online den 14. juni 2022 og 31. august 2022.

I kan finde alle oplysninger om ansøgningsomgangen i vores kalender.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

De fire indsatsområder

Innovation og entreprenørskab: Projekter inden indsatsområdet Innovation og entreprenørskab skal bidrage til at styrke den globale konkurrenceevne og skabe grænseregionalt merværdi inden for regionernes fælles specialiseringsområder, hvor grøn omstilling og life science er særligt fremtrædende.

Grøn omstilling: Planlægger I projekter, der skal fremme vedvarende energi, omstilling til en cirkulær økonomi samt forebyggelse og tilpasning af klimaændringer? Så skal I søge inden for dette indsatsområde.

Transport og mobilitet: Skal jeres projekt bidrage til et mere sammenhængende, bære- og konkurrencedygtigt samt attraktivt Öresund-Kattegat-Skagerrak. Så skal I ansøge inden for dette indsatsområde.

Grænseløst arbejdsmarkedet: Projekter inden for indsatsområdet Grænseløst arbejdsmarked skal bidrage til udvikle et grænseoverskridende arbejdsmarked.