Præsentér idéen for vores rådgivere

Føler I jer fortrolige nok med os til at gå videre med at søge projektfinansiering? Så grib chancen for hjælp og feedback til jeres idé ved at udfylde vores projektidéformular nedenfor.

Se projektidéskemaet som en mulighed for at få hjælp undervejs til jeres projektansøgning. Skemaet vil ikke danne grundlag for den endelige beslutning om godkendelse af projektstøtte.

Vores rådgivere læser projektidéen igennem og giver efterfølgende feedback og forslag til næste skridt. I får også mulighed for fortsat at være i dialog og booke møder, så I bliver godt rustet til at søge og – forhåbentlig – få finansiering til jeres projekt.

Det er Interreg Øresund-Kattegat-Skagerraks styre- og overvågningskomité, der beslutter, hvilke projekter der skal modtage støtte. Af erfaring ved vi, at god forberedelse øger sandsynligheden for en godkendt ansøgning og et vellykket projekt.Lead partner er den aktør, der er hovedansvarlig for projektet.

Opgiv øvrige projektpartnere
Kontaktperson
Kontaktperson


Baggrund, målgruppe og formål
2. Hvilke af programmets mål kan I være med til at opfylde?
Programmet har fire indsatsområder, og hvert indsatsområde indeholder specifikke mål. Vælg hvilket mål projektet kan være med til at opfylde, og begrund kort valget nedenfor.


Hvordan kan I bidrage til at opfylde indsatsområdets specifikke mål?
Beskriv hvorfor I har behov for at samarbejde på tværs af landegrænser for at opnå projektmålet.
De projekter, der finansieres af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, skal have en klar grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller flere af følgende områder: 1) forbedrede administrative og institutionelle strukturer 2) læring gennem deling af viden, metoder, modeller, data, og idéer og visioner 3) løsninger af fælles problemer 4) kritisk masse - sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale, end der findes i den enkelte region eller det enkelte land.

Hvorfor kan I ikke nå projektets mål uden at samarbejde på tværs af grænserne?
Hjalp informationen på siden dig?