Vælg et indsatsområde

Projekter, der ønsker at søge midler hos os, kan vælge et af fire indsatsområder. Det er indsatsområder, der er relevante for netop for Öresund-Kattegat-Skagerrak områderne, og som tager udgangspunkt i samfundsmæssige udfordringer, der skal løses.

Fyra insatsområden: Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet, Gränslös arbetsmarknad

De fire indsatsområder: Innovation og entreprenørskab, Grøn omstilling, Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked

Hvert indsatsområde har mindst ét ​​specifikt mål, og dit projekt kan arbejde inden for et af dem.

Innovation og entreprenørskab

Indsatsområdet har særligt fokus på innovation i erhvervslivet. Visionen er, at Öresund-Kattegatt-Skagerrak i 2030 vil være præget af stærke forskningsmiljøer, innovative virksomheder og en høj grad af digitalisering.

Indsatsområdets overordnede mål er at styrke områdets globale konkurrenceevne, bidrage til en klar grænseregional merværdi og at have en stærk forbindelse til fælles specialiseringsområder som eksempelvis den grønne omstilling og Life Science.

Projekter kan søge inden for to specifikke målsætninger:

  1. Styrke innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering.
  2. Fremme kompetenceudvikling og entreprenørskab inden for smart specialisering.

Nøgleord: Innovation, forskning, smart specialisering, iværksætteri, startups, scaleups, SMV'er (små og mellemstore virksomheder), offentlig-private partnerskaber, innovationsnetværk, forskning, life science, sundhed og innovationsstøttesystemer.

Grøn omstilling

Målet for dette indsatsområde er et grønnere og mere kulstoffattigt Europa. Indsatsområdet har særlig fokus på vedvarende energi, energieffektivitet og omstilling til cirkulær økonomi for at forebygge og håndtere de klima udfordringer, som Öresund-Kattegat-Skagerrak står over for. Derigennem bidrager programmet EU-Kommissionens mål om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050.

Projekter kan søge inden for tre specifikke målsætninger:

  1. Fremme vedvarende energi.
  2. Fremme klimatilpasning og risikoreduktion.
  3. Fremme omstillingen til en cirkulær økonomi.

Nøgleord: pilotprojekter, pilotstudier, levende laboratorier, energikilder fra havet (bølgeenergi, vind- og vandkraft), Power to X (P2X), fremmelse af adfærdsændring (empowerment), cirkulære forretningsmodeller og cirkulære offentlige indkøb.

Transport og mobilitet

Indsatsområdet skal bidrage til at gøre Öresund-Kattegat-Skagerrak mere sammenhængende, bæredygtigt, konkurrencedygtigt og attraktivt. Dette vil ske ved at fremme et velfungerende grænseoverskridende transportsystem med sikker, fossilfri, effektiv og mere inklusiv transport i alle dele af programområdet.

Projekter kan søge inden for én specifik målsætning:

  • Udvikle bæredygtig, klimaresistent og intermodal mobilitet.

Nøgleord: Offentlig transport, IKT-konnektivitet, bæredygtig trafik, tank- og opladningsinfrastruktur, bæredygtige brændstoffer, intelligente og innovative transportløsninger, mobile koncepter, transportkorridorer, godstransport, søtransport, nærskibsfart.

Grænseløst arbejdsmarked

Målet for dette indsatsområde er et mere socialt Europa. Der lægges fokus på aktiviteter, der skal udvikle det grænseoverskridende arbejdsmarked i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det skal blandt andet ske ved at styrke det grænseoverskridende samarbejde, ruste arbejdsskraften til at operere i en grænseoverskridende sammenhæng, styrke den grænseoverskridende rådgivningsindsats samt tiltrække, skabe og fastholde de rette kandidater.

Projekter kan søge inden for én specifik målsætning:

  • Fremme en grænseløs arbejdsmarkedsregion.

Nøgleord: Erhvervsrådgivning, erhvervsnetværk, brancherådgivning, øget mobilitet, praktikmuligheder, jobmatch (udbud/efterspørgsel, uddannelse/arbejdsmarked) , grænseoverskridende certificering, godkendelse af færdigheder i nabolandet, overførsel af metoder/arbejdsmetoder, arbejdsmarkedsanalyser, vidensbase.

Vil du vide mere om vores indsatsområder?

I programhåndbogen finder du yderligere oplysninger.

Hjalp informationen på siden dig?