Interreg og EU

Det grænseoverskridende samarbejde i Europa kan se ud mange forskellige måder. I Den Europæiske Union er Interreg et af de vigtigste værktøjer inden for grænseoverskridende samarbejder gennem projekter, der drives af offentlige og private aktører. Interreg er således en måde, hvorpå EU kan fremme solidaritet og samhørighed i Europa.

Interreg-samarbejdet har eksisteret siden 1990, og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak er et af interreg-programmerne i programperioden fra 2021-2027.

14 regioner i Danmark, Sverige og Norge har sammen identificeret de samfundsmæssige udfordringer, der eksisterer i vores geografi, og som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak gennem medfinansiering af projekter skal være med til at løse.

Programmet er blevet godkendt af den danske, svenske og norske regering og af EU-Kommissionen.

Er Interreg noget for jer?

Har du og dine partnere en idé inden for et af vores indsatsområder? Vil I samarbejde over grænsen? Har I styr på finansieringen? Med vejledning fra os bliver I klar til at søge midler til et Interreg-projekt.

Hjalp informationen på siden dig?