Organisation

Vores organisation består af rådgivere, økonomer og programledelse med tre kontorer i Sydskandinavien. Organisationen omfatter også beslutningsudvalg og flere andre organer.

Rådgivning til projekter

Ved spørgsmål om projektidé, ansøgning og gennemførelse af projekt kan du kontakte vores rådgivere, som sidder på vores kontorer i København og Gøteborg

Økonomi i projekterne

Vores økonomirådgivere hjælper dig med spørgsmål relateret til økonomien i projekterne. Økonomirådgiverne sidder på vores kontorer i København og Gøteborg.

Programledelsen og forvaltningen

Programchefen og andre medarbejdere, der arbejder i den forvaltende myndighed for Intereg Öresund-Kattegat-Skagerrak sidder på Tillväxtverkets kontor i Malmø. Den forvaltende myndighed sikrer, at programmet gennemføres effektivt og i overensstemmelse med reglerne. Ansvarsområderne omfatter administration, økonomi, jura, kommunikation og opfølgning/evaluering.

Norsk forvaltning af programmet

Da Norge ikke er medlem af EU, er der en særskilt administrativ forvaltningsorganisation i Sarpsborg, Norge, som blandt andet udbetaler penge til norske projektpartnere.

Vil du i kontakt med os?

Vi er kun et par klik eller et telefonopkald væk.

Afgørelser om projekter og programmet

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har et overvågningsudvalg og to styregrupper. Overvågningsudvalget har til opgave at overvåge forvaltningen af programmet, træffe afgørelse i forbindelse med udvælgelseskriterier og om større ændringer i programmet. Overvågningsudvalget træffer også den endelige afgørelse om projektansøgninger. Styregrupperne har til opgave at tage stilling til projektansøgninger inden for deres underområder i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontrol af projekterne

Der er nationale kontrollører i Sverige og Danmark, som reviderer projekternes regnskaber, inden pengene udbetales til dem. I Norge er det den norske sammenslutning af kommuner, der varetager kontrollen.

Revisionsmyndigheden

Myndigheden kontrollerer, at Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks forvaltnings- og kontrolsystem opfylder de gældende krav. Revisionskontoret udfører systemrevisioner, men kontrollerer også et udvalg af projekterne.

Er Interreg noget for jer?

Har du og dine partnere en idé inden for et af vores indsatsområder? Vil I samarbejde over grænsen? Har I styr på finansieringen? Med vejledning fra os bliver I klar til at søge midler til et Interreg-projekt.

Was this information helpful?