Få hjælp til at formulere jeres budskaber

Budskaberne skal ses som grundpillen i konceptet ”Vi går over grænsen”. De skal hjælpe med at skabe opmærksomhed og sprede viden om projekterne og programmets samfundsnytte og resultater inden for programområdet.

De fælles budskaber skal ses som en hjælpende hånd, som kan koble enkelte projekters resultater til en større virkelighed, som eksempelvis EU og resten af verden. Budskaberne skal vække nysgerrighed og skabe indgange til dialog og relationer ved at være forklarende, men med en tonalitet som tør at stikke ud og tage plads.

Et stærkt varemærke forudsætter en konsekvent og langsigtet kommunikation, som skaber genkendelse og tillid. Det er derfor vigtigt at sprede fælles, velunderbyggede budskaber om programmet og projekternes nytte, resultater og ambitioner.

Budskaberne fungerer som en værktøjskasse, hvor det er muligt at bruge dele af budskaberne alt efter hvilken kanal og målgruppe, I vil nå. Det kan for eksempel være, hvis I vil formulere en elevatortale eller en del af partnerskabsaftalen.

Budskabshuset

I denne visuelle model har vi samlet budskaberne i et hus. Modellen kan anvendes af projekterne, men også af regioner, politiske beslutningstagere og internt af personalet i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Budskaberne hjælper os med at kommunikere samme koncept. Kommunikationen kommer dog til at se forskellig ud alt efter hvilke kommunikativt behov, I har, og hvorvidt I skal lave en debatartikel, et facebookindlæg eller en film.

For jer, der arbejder i et projekt, vil individerne inde i huset formentlig altid være i fokus. Vi har brug for jeres hjælp til at skabe kontakt til mennesker, som vil fortælle om projektet, om fremskridt, en fremtidsdrøm eller et resultat, som er en konsekvens af projektet.

Budskaberne kan anvendes i forskellige situationer. Vil I forklare nytten med programmet, forklare samfundsproblemet, som I er med til at løse, eller sætte fokus på et menneske, som på grund af et projekt har fået et bedre liv?

Alle dele er lige vigtige i huset. I vil højst sandsynligt kunne lade jer inspirere af alle byggesten i huset, når I bygger jeres egen fortælling.

Nytten

I taget har vi samlet budskaber, som handler om den overordnede samfundsnytte. Tagets indhold løfter det faktum, at projekterne i programmet driver en udvikling, som går i takt med Verdensmålene. I kan vælge at bruge dele af budskaberne eller hele sætninger i jeres kommunikation.

Eksempler

Vi går over grænsen ...
... fordi vi ikke løser alle problemer nationalt i en verden med globale medborgere
og udfordringer.

... fordi verdens ledere har forpligtet sig til FN’s 17 Verdensmål, som vi ved hjælp
af samarbejde bidrager til at løse.

... fordi vi har et ansvar for at sikre, at EU’s penge gør nytte for flere; både for
enkelte individer og i samfundet.

... fordi det åbenlyse er på plads: En lang fælles historie, sprog som ligner hinanden
og et dagligt udbytte af mennesker og varer, som bevæger sig grænseløst
i Danmark, Sverige og Norge.

Individer

Inde i huset bor de individer, som har oplevet de positive effekter ved programmet
eller et enkelt projekt. Disse budskaber skal give penge fra EU og Interreg ”kød og blod” og et tydeligt menneskeligt ansigt. Dette niveau anvendes, når I har brug for at kommunikere om et specifikt projekt og hvad det har givet. Det kan også bruges, når I vil illustrere statistik med en menneskelig fortælling.

Fortæl en historie om individer i samfundet, som har oplevet positive effekter på grund af et specifikt projekt eller programmet som helhed. Eksempelvis et individ, som har opfundet et nyt produkt, en projektleder som har opfundet en ny arbejdsmetode eller en person, der har fået nye muligheder i livet via et job.

Eksempler

Vi går over grænsen ...

... så hjemmeplejen i Skive skal kunne transportere sig miljøvenligt til de ældre.

Brug egne historier som eksempel.

Samfundsproblemer

Væggene i huset holder taget på plads og forklarer hvilke samfundsproblemer, som programmet – og dermed I – er med til at løse. Vi har samlet fem samfundsproblemer. I kan bruge dette niveau, når I gerne vil tale om samfundsproblemer og hvordan programmet eller et enkelt projekt er en del af løsningen på vej mod FN’s Verdensmål. Læs mere om Interreg og FN's verdensmål.

I kan bruge dele af budskaberne eller hele sætninger, når I skal kommunikere.

Eksempler

Vi går over grænsen ...

... for ikke at miste vores skandinaviske konkurrenceevne
(Verdensmål 8) Vi arbejder for at virksomheder skal kunne virke og vokse på en inkluderende og bæredygtig måde i Skandinavien: At have mulighed for at udvikle nye idéer, produkter og tjenester uden at skulle vende blikket mod andre markeder. Det giver vækst og skaber beskæftigelse med rimelige arbejdsvilkår for alle.

... for at undgå arbejdsløshed og et arbejdsmarked med lukkede grænser (Verdensmål 8). Vi arbejder for et arbejdsmarked, hvor studerende og arbejdstagere bevæger sig frit over grænsen, at skabe flere permanent jobs, fremtidssikre kompetencen hos ansatte og studerende for en beskæftigelse med anstændige arbejdsvilkår for alle.

... for at mindske menneskers negative påvirkning på miljøet (Verdensmål 7). Vi bidrager til, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

... for at gøre flere syge mennesker raske (Verdensmål 3). Vi bidrager til, at alle kan leve et sundt liv og arbejder for menneskers trivsel i alle aldre.

... for at reducere rejsetider, køer og forurenende transport (Verdensmål 11) Vi bidrager til, at byer og beboelser kan være inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.

Resultater og ambitioner

Væggene er det egentlige fundament i huset, og resultater og ambitioner kan I bruge, når I vil kommunikere kvantificerbare resultater, men også vil kommunikere programmets eller projektets ambition fremadrettet.

 • I kan benytte jer af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks statistik for at
  underbygge jeres historier på individniveau eller sætte statistikken i relation
  til projektets egne tal. På den måde viser I, hvordan projektet bidrager til det
  større billede. I finder den seneste statistik under grænseløse resultater.
 • I kan benytte jer af statistikken med samlede tal om programmet og projekternes resultater, når I vil:
  • Kommunikere, at I er en del af noget større.
  • Kommunikere programmets helhed.
  • Kommunikere med resultater, hvad programmet/projektet hidtil har genereret.
  • Vise ambitioner med projektet eller programmet. Det er en måde at italesætte forventede effekter på (kvantitativt og kvalitativt).

Eksempler – overordnede resultater

Vi går over grænsen ...

... og har [sammen med andre EU-projekter] indtil videre bidraget til [XX] nye jobs (hele programmet).

... og har [sammen med andre EU-projekter] bidraget til [XXX] nye fossilfri køretøjer i den kollektive trafik (hele programmet).

Eksempler – projektniveau

Vi går over grænsen ...

... og har skabt [XXX nye jobs]. Brug egne resultater som eksempel.

Eksempler – ambitioner på projektniveau

Vi går over grænsen ...

... [og med hjælp af nye arbejdsmetoder forventer vi at skabe flere jobs]. Brug egne resultater som eksempel.

... [med ambitionen om at skabe 1100 nye jobs]. Brug egne tal som eksempel.

Budskaberne og tallene kan selvfølgelig justeres efter den kontekst og virkelighed, I arbejder med.

Hjalp informationen på siden dig?