Introduktion og ambition

Formålet med dette afsnit er at skabe tydelighed for alle,
som fortæller og kommunikerer om EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks projekter. Vi skaber denne tydelighed ved at benytte os af konceptet "Vi går over grænsen".

Kun 23 procent af svenskerne og 15 procent af danskerne har hørt om et EU-finansieret projekt, som gør en forskel for beboerne i deres lokalområde, viser EU's Undersøgelse Flash Eurobarometer 531. Det er tal, som vi gerne vil være med til at hæve. Der er et klart behov for bedre at nå ud og fortælle om de opnåede resultater inden for rammerne af programmet - både til beslutningstagere og i sidste ende til borgere.

Vores ambition er, at involverede skal kunne videreformidle og vise programmets resultater og ambitioner på en måde, så de resonerer hos modtageren – både i tekst og i billede. Sammen viser vi, hvilke fordele EU-finansierede projekter skaber i samfundet. Fordele er med ensartet kommunikation er:

Genkendelse

Når flere kommunikerer på samme måde, bliver det tydeligere for omverdenen, hvad EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er for noget, og hvilke samfundsudfordringer programmet og projekterne bidrager til at løse.

Kendskab

Vi øger kendskabet til EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og projekterne ved hjælp af konceptet "Vi går over grænsen". Når kendskabet til det overordnede koncept øges, skaber det synergieffekter, som de forskellige projekter med fordel kan koble sig på.

Kortere opstart

Med dette afsnit vil I, som arbejder med EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, forhåbentligt finde inspiration og vejledning til hurtigere at kunne komme i gang eller fortsætte med jeres kommunikationsarbejde.

Del jeres resultater med os

Der er et klart behov for at nå ud og kommunikere om de om de resultater, som projekter, finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, har opnået. Et første skridt er at begynde at dele resultaterne på sociale medier allerede nu og tagge opslagene med #overgransen. Så er det nemt for os i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak at finde dem, og vi kan sprede dem yderligere.

Hjalp informationen på siden dig?