Ansökningsomgång 2024:2

Den 19 augusti till den 13 september 2024 tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak emot ansökningar om att driva huvudprojekt.

Obs! Alla förutsättningar för ansökningsomgången är inte klara. Texten nedan uppdateras så snart det finns ny information.

Projekt som vill söka finansiering måste välja ett insatsområde (Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet eller Gränslös arbetsmarknad). I juni 2024 beslutar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks övervakningskommitté vilka insatsområden som kommer att vara öppna för ansökningar.

Huvudprojekt får pågå upp till tre år. Det är möjligt att ansöka om finansiering inom en av tre delgeografier, det vill säga övergripande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller enbart Öresund (med regionerna Skåne, Hovedstaden och Sjælland) eller enbart Kattegat-Skagerrak (med regionerna Halland, Västra Götaland, Viken, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland och Midtjylland).

Alla typer av aktörer kan ansöka om stöd, det vill säga både offentliga och privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan dock inte ansöka om stöd.

Alla tillgängliga medel i programmet kommer att lysas ut. Svenska och danska partner har möjlighet att få 60 procent av kostnaderna i projektet finansierade. Norska partner kan få 50 procent av kostnaderna finansierade. Dock gäller ett maxbelopp om 200 000 euro i sökta norska medel per projekt.

Rådgivning året runt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tar emot ansökningar om huvudprojekt under ansökningsomgången, men våra rådgivare är tillgängliga för rådgivning och återkoppling året runt. Utkast till en projektansökan behöver vara oss tillhanda senast två veckor före ansökningsfristen för att vi ska kunna ge er återkoppling.

Kontakta oss om ni vill veta mer

Vill ni veta hur systemet Min ansökan fungerar, hur frågorna i ansökningsformuläret besvaras samt hur ni fyller i budgeten i Min ansökan och budgetbilagan?

Vi håller på att ta fram en film som ska ersätta de tidigare ansökningsseminarierna, men den är inte klar än. Om ni önskar få tillgång till en presentation från vårt ansökningsseminarie den 25 maj 2023 kan ni ta kontakt med projektrådgivare Ida Elsing Länk till annan webbplats. så sänder hon den till er via mejl.

Använd e-tjänsten Min ansökan

Det är i e-tjänsten Min ansökan ni lägger in allt som ska ingå i er projektansökan. Ansökningsformuläret består av olika kapitel med frågor som ska fyllas i och till varje fråga finns informationstexter och förklaringar av vad som ska ingå i svaren.

Så ansöker ni

För att kunna fylla i ansökan behöver ni läsa programhandboken, där regelverket och vägledning till indikatorer finns.

Vägledning till Min ansökan, mallar till bilagor som ska läggas till ansökningen och andra dokument och filer, finns bland våra verktyg.

Ni kan upprätta ett konto i Min ansökan för att se hur formuläret fungerar. Men vänta med att upprätta den ansökan ni vill skicka in tills ansökningsomgången har startat.

För norska partner

Norska partner ska registrera sig på Regionalforvaltning.no och göra en separat ansökan där. Vägledningsfilmen Regionalforvaltning for ØKS finns på sidan Verktyg.