Övervakningskommittén sammanträder

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks övervakningskommitté (ÖK) sammanträder.

Övervakningskommittén (ÖK) beslutar om vilka projekt, med partnerskap som omfattar hela Öresund-Kattegat-Skagerrak, som ska beviljas finansiering av programmet.

ÖK:s roll är också att granska genomförandet av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och att förvissa sig om att programmet genomförs effektivt och med tillfredsställande kvalitet.

Mötet är inte offentligt.