Styrkommitté Kattegat-Skagerrak sammanträder

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styrkommitté Kattegat-Skagerrak sammanträder.

Styrkommittéerna har i uppgift att besluta om projektansökningar inom sina delområden Öresund, respektive Kattegat-Skagerrak. Mötet är inte offentligt.