Styrkommitté Öresund sammanträder

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styrkommitté Öresund sammanträder.

Styrkommittéerna har i uppgift att besluta om projektansökningar inom sina delområden Öresund, respektive Kattegat-Skagerrak. Mötet är inte offentligt.