Bli förberedd med våra ansökningsseminarier

Ida Elsing, projektrådgivare

Ida Elsing, projektrådgivare.

Inför att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak öppnar för projektansökningar bjuder vi in till två ansökningsseminarier. "Det är väl värt att delta", säger projektrådgivare Ida Elsing.

I september öppnar den första ansökningsomgången i det nya Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Inför detta erbjuder vi två digitala ansökningsseminarier – det första den 14 juni och det andra 31 augusti 2022.

– Seminarierna äger rum via Microsoft Teams och kommer innehålla information om det man behöver veta för att göra en så bra ansökan som möjligt, förklarar projektrådgivare Ida Elsing.

Ida är en av de projektrådgivare, som tillsammans med projektrådgivare ekonomi, håller i seminarierna. Rådgivarna kommer att gå igenom de formella krav som gäller för att ansöka, hur projekten kan arbeta med hållbar utveckling, det gränsregionala mervärde samt råd kring vad som är bra att tänka på inför ansökan.

Inför seminariet uppmanas alla som vill delta att bekanta sig med programhandboken.

– Seminarierna kommer att ge vägledning och information till alla projekt som planerar att skicka in en ansökan efter sommaren. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till oss rådgivare och ekonomirådgivare. Vi har tagit fram ett nytt elektroniskt ansökningsformulär och kommer gå igenom hur man fyller i det i Min Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi kommer också visa den nya budgetfilen och förklara hur vi vill kunna se en koppling mellan budgeten och aktiviteterna, säger Ida Elsing.

Av erfarenhet vet Ida och hennes kollegor att sannolikheten för att ett projekt ges bifall ökar när man har deltagit vid såväl ansökningsseminarium som hållit ett möte med Interregs rådgivare. Alla som planerar att skicka in en ansökan, även förprojekt, uppmanas därför att delta i ansökningsseminariet.

Delta i seminarierna

Vi ser gärna att de projekt som deltar representeras av en projektledare och en projektekonom från både lead partner och koordinerande partner samt norsk projekteier, i de fall det är aktuellt.

Material från seminariet den 14 juni

Inspelning

Filmen Vägen till Min ansökan finns att se under Verktyg.

Presentation

Sänd ett mejl till ida@interreg-oks.eu om du vill få tillgång till presentationen ifrån seminariet.

Mallar (skabeloner)

Budgetbilagan, Intyg för deltagande och medfinansiering samt Vägledning till ansökan, med flera, kommer att publiceras under Verktyg inom de närmsta veckorna. Vägledning till indikatorer kommer också att publiceras under Verktyg i samband med att ansökningsomgången öppnar den 2 september.

Ansökan

I vår kalender finns all information om ansökningsomgång 2022:1.

Boka ett enskilt möte

Du och dina partner är välkomna att boka ett möte med projektrådgivare och/eller rådgivare inom ekonomi före eller efter ansökningsseminariet, för att diskutera ert projekt.