El-laddning i Skagens hamn minskar miljöproblemen

Skagen hamn

Sedan oktober 2021 kan fiskefartyg laddas med el i Skagen hamn. Foto: Skagen hamn

Sjöfarten i Kattegat-Skagerrak ser till att vi får varor på butikshyllorna och fisk i kyldisken. Men sjöfarten för också med sig utsläpp av koldioxid, partiklar och buller. Med el-drift i hamnarna kan problemen minska. I Skagen hamn har idén blivit verklighet, tack vare ett projekt finansierat av EU och Interreg.

Artikeln publicerades första gången i november 2021 på overgransen.eu.

Fiskebåtar kan sedan början av oktober 2021 tanka ström istället för diesel när de lägger till i Skagen hamn. Upp till tio båtar kan samtidigt få sina batterier laddade på kajplatserna vid Østbassin 2.

Skagens hamndirektör Willy B. Hansen är mycket nöjd med att den så kallade landströmsanläggningen kan tas i bruk.

– Det är viktigt för oss att vi kan erbjuda landström till våra kunder, som är också konkurrenskraftig i förhållande till fartygens dieselgeneratorer. När fiskefartygen ansluter till landströmsanläggningen, istället för att använda dieselmotorerna, kommer det att innebära att bullernivån reduceras och också att luftkvaliteten i närområdet höjs. Därmed stöder investeringen också Skagens hamns strategi för hållbarhet, säger han i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats..

Skagen hamn är en av åtta hamnar i Danmark, Norge och Sverige som ingår i projektet Skandinavisk Elektrisk Transport System (SETS II). SETS II medfinansieras av EU och Interreg och vill bidra till en snabbare grön omställning genom att få regionens hamnar att snabbare ställa om till el-drift.

Olika förutsättningar

Hamnarna som deltar i projektet finns inte bara i tre länder utan är också olika till storlek och drift. Vissa hamnar tar emot containrar från hela världen, medan andra är inriktade på fiskeri.

Det är olikheterna som projektet SETS II ska överbrygga.

– Samtliga deltagande hamnar har, i varierande grad, fått sin nuvarande energiförbrukning analyserad och kartlagd. Det har visat sig att utmaningarna kan se väldigt olika ut från hamn till hamn, så det är viktigt att elektrifieringsplaner baseras på specifika förutsättningar, specifika behov och specifika affärsmodeller, säger projektledaren för SETS II, Jens Lundholm Pedersen.

Ett av målen med projektet är att det ska finnas en elektrifieringsstrategi som alla involverade hamnar sedan ska omsätta i konkreta lösningar. En sådan konkret lösning finns alltså redan på plats i Skagen hamn.

– I SETS II kommer alla deltagande hamnar att få sina elektrifieringsplaner preciserade och konkretiserade med hjälp från universiteten och Energibyen Frederikshavn som ingår i projektet, säger Jens L Pedersen.

Mer om SETS II

Läs mer på projektets hemsida.