Fem rekommendationer
i tider av ökande gränskontroller

Sedan 2015 har det blivit vanligare med tillfälliga gränskontroller vid EU:s inre gränser, vilket påverkar det gränsöverskridande samarbetet negativt. Här presenterar vi fem rekommendationer till en väg framåt.

Den 11 oktober arrangerade Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ett evenemang i Bryssel med titeln ”Vad är poängen med gränsöverskridande samarbete om gränserna är stängda?”. Dialogen mellan publiken och panelmedlemmarna ledde fram till fem rekommendationer om vägen framåt för gränsöverskridande samarbeten i tider av tillfälliga gränskontroller.

De fem rekommendationerna är inte rangordnade och ska betraktas just som rekommendationer som behöver anpassas till lokala sammanhang i de enskilda gränsområdena inom EU.

Fem rekommendationer

  • Schengenavtalet, som säkerställer fri rörlighet över gränserna, måste efterlevas.
  • Var öppen och tydlig med de praktiska konsekvenserna av att införa striktare gränskontroller, för att göra det mer förutsägbart för det gränsområde som drabbas (t.ex. gränspendlare och företag).
  • Involvera medborgarna på båda (alla) sidor av gränsen när konsekvenserna av skärpta gränskontroller analyseras.
  • Före införandet av skärpta gränskontroller bör det genomföras en konsekvensanalys, för att säkerställa proportionalitet. Genom insamling av relevant data kan möjligheter och utmaningar över gränserna identifieras.
  • Skapa ett forum med representanter från lokal, regional och nationell nivå för att diskutera de praktiska konsekvenserna av att införa skärpta gränskontroller (t.ex. i form av en arbetsgrupp eller plattform).

Om evenemanget

Den 11 oktober bjöd EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak in till ett "participatory lab" under European Week of Regions and Cities i Bryssel. Ämnet för evenemanget "What is the point of cross-border cooperation if the borders are closed?" refererar till det faktum att tillfälliga gränskontroller, sedan 2015, har ökat i hela Europa av skäl som migration, brottsprevention och covid-19.

Under evenemanget diskuterade panelen och deltagarna möjliga vägar framåt med hänsyn till Schengenavtalet som säkrar fri rörlighet över de inre gränserna i Europa. Publiken deltog genom interaktiva verktyg. Svaren gav näring till diskussionen som resulterade i fem rekommendationer.

Diskussionen modererades av Johan Wessman från Øresundinstituttet och panelen bestod av:

  • Sandra Forsén, seniorrådgivare Gränshinderrådet inom Nordiska ministerrådet.
  • Mätta Ivarsson, suppleant i Europeiska regionkommittén (CoR), svensk regionpolitiker (MP).
  • Marc Perera Christensen, biträdande direktör Dansk Erhverv.
Sandra Forsén, Mätta Ivarsson and Marc Perera Christensen.

Panelen med Sandra Forsén, Mätta Ivarsson och Marc Perera Christensen. Foto: European Week of Regions and Cities

#EURegionsWeek

European Week of Regions and Cities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (#EURegionsWeek) är det största årliga Bryssel-baserade evenemanget tillägnat sammanhållningspolitiken. Det har vuxit till att bli en neutral plattform för att diskutera gemensamma utmaningar för Europas regioner och städer.