Mest grönt bland nya Interreg-ansökningar

Åtta projekt, varav fem inom området Grön omställning, har sökt finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak under årets första ansökningsomgång.

Magnus Schönning.

Magnus Schönning. Foto: Marius Volden.

Ansökningsomgången för gränsöverskridande projekt i Sverige, Danmark och Norge pågick mellan den 12 januari och 8 februari. Totalt handlar det om 13,7 miljoner euro – motsvarande cirka 154 miljoner svenska kronor – som projekten söker från EU-programmet. Fem av ansökningarna sorterar under insatsområdet Grön omställning.

– Det handlar om tre projekt inom cirkulär ekonomi, ett inom förnybar energi och ett inom klimatanpassning och riskreducering, berättar Magnus Schönning, programchef på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Bland övriga ansökningar finns två projekt inom insatsområdet Gränslös arbetsmarknad och ett inom Transport och mobilitet.

Personal på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kommer nu att bereda de åtta ansökningarna. I maj-juni kommer Interregs beslutsfattare i tre kommittéer att avgöra vilka projekt som får finansiering.

Om Interreg-projekt

  • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har i uppdrag att 2021-2027 investera 140 miljoner euro i samhällsutvecklande projekt. Huvudelen av pengarna kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ofta förkortat ERUF. I projekt med norska aktörer kommer pengarna också från norska staten, vilket beror på att Norge inte är EU-medlem. Projekt som får Interreg-medel måste också ha en egen medfinansiering på 40-50 procent.
  • Flest medel som delas ut går till "huvudprojekt", som i regel är treåriga. Till och med december 2023 har programmet beviljat 73 miljoner euro, motsvarande 824 miljoner svenska kronor, till 40 huvudprojekt.
  • Projekten bedriver sina aktiviteter inom och mellan regionerna Skåne, Halland, Västra Götland, Sjælland, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Agder, Vestfold och Telemark.
  • Politiskt tillsatta beslutsfattare i tre kommittéer fattar beslut om vilka projekt som ska få finansiering.
  • Projekten har partnerskap som består av såväl offentliga som privata aktörer, framför allt kommuner, lärosäten, regioner, företag och organisationer.
  • Partnerskapen måste bestå av aktörer från minst två av tre länder – Sverige, Danmark, Norge.