Undrar du vilken nytta EU gör i din region?

"Vad du tror EU gör" - klippbild från en av filmerna som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak använder i marknadsföringen av kampanjen.

Vad tror du att EU gör? I en kampanj lyfter Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak fram vad EU - också - gör. Foto: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

88 projekt har bidragit till bättre hälsovård, en öppnare arbetsmarknad, grön omställning och hållbara transporter i 14 regioner i södra Skandinavien. Projekten är finansierade av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som uppmärksammar resultaten i samband med valet till Europaparlamentet.

Det handlar om 9,5 miljoner patienter som fått en bättre, snabbare eller mer effektiv behandling. Om energibesparingar motsvarande årsförbrukningen för 500 villor. Om människor som matchats till sitt drömjobb på andra sidan gränsen.

Samhällsutvecklande projekt i 14 svenska, danska och norska regioner har uppnått dessa resultat. Alla 88 projekt har varit finansierade av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med totalt 138,5 miljoner euro, motsvarande 1,6 miljarder svenska kronor.

Pengar för att samarbeta över gränserna

– Projekten har arbetat för bättre cancerbehandlingar för barn, energibesparingar genom smart belysning i offentliga miljöer, minskad sojaimport genom gräsodling och mycket mer. Det tack vare att de har fått EU-pengar för att samarbeta över gränserna, säger Magnus Schönning som är programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Interreg-programmet har samlat siffror och berättelser från projekten och en interaktiv karta visar hur mycket EU-pengar som gått till aktörer i respektive region.

Se hur mycket pengar
som har gått till din region

Magnus Schönning. Foto: Marius Volden

Programchef Magnus Schönning. Foto: Marius Volden

– Vi arbetar för att främja samarbeten över nationsgränserna. Samhällsproblemen stannar ju inte vid gränsen och det gör inte heller lösningarna. Men då måste man också förstå att det är i och mellan regionerna som allting sker. Vi som EU-program finns till för regionerna och deras befolkning. Det är regionerna som format programmet och det är där aktörerna finns som söker pengar från oss till gränsöverskridande projekt, säger Magnus Schönning.

Den bilden av EU stämmer inte helt överens med den som ofta förmedlas i de nordiska länderna.

– I diskussioner om EU pratas det ofta om bördor och kostnader för att vara med i unionen, vilket på ett sätt är rimligt i och med att länder som Sverige och Danmark är nettobetalare till EU. Men lika rimligt är det att prata om att en del av våra skattepengar kommer tillbaka från EU. De gör nytta för människor som lever och verkar i våra regioner, säger Magnus Schönning.

Kampanj för att sprida resultaten

Under två veckor fram till Europaparlamentsvalet kommer Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att sprida resultaten i en kampanj på sociala medier. Det är resultat som samlats in under de senaste fyra åren. Genom att sprida resultaten vill Interreg-programmet fortsätta entusiasmera aktörer att söka medel och även visa invånarna vad EU-pengarna gör för nytta.

– Det kommande Europaparlamentsvalet är ett givet tillfälle för oss att fortsätta lyfta fram en liten men betydelsefull del av de resultat som kommer med EU-medlemskapen för Sverige och Danmark – och som även kommer Norge till gagn, säger Magnus Schönning.

Om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

  • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerade 2014-2020 138,5 miljoner euro i samhällsutvecklande projekt i Sverige, Danmark och Norge.
  • Under programperioden som pågår 2021-2027 ska programmet finansiera projekt med 140 miljoner euro.
  • Huvuddelen av pengarna kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ofta förkortat ERUF. I projekt med norska aktörer kommer pengarna också från norska staten, vilket beror på att Norge inte är EU-medlem.
  • Projekten går över gränserna – de bedriver sina aktiviteter mellan regionerna Skåne, Halland, Västra Götaland, Sjælland, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Agder, Vestfold og Telemark.
  • De 88 projekten under 2014-2020 har varierat i ekonomisk storlek och fått mellan 110 000 euro och 8,9 miljoner euro i EU-finansiering.
  • Läs mer i projektbanken om du är intresserad av att se i vilka regioner som projekten pågår och vilka aktörer som fått finansiering.

EU-finansiering på annat håll