Videoguider ska underlätta ansökningsprocessen

Ida Elsing är en av projektrådgivarna bakom videoguiderna.

Ida Elsing är en av projektrådgivarna bakom videoguiderna.

Med videoguider och en ombyggd webbsida blir det en enklare process att söka finansiering hos EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

De nya videoguiderna ersätter de tidigare ansökningsseminarierna som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har genomfört tätt inpå ansökningsomgångarna.

– Under pandemiåren började vi genomföra seminarierna digitalt. Vi märkte snabbt att det var fler personer som hade möjlighet att delta digitalt än som reste till de fysiska evenemangen. Videoguiderna är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Ida Elsing, en av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks projektrådgivare som varit drivande i ansökningsseminarierna.

Efter de digitala seminarierna har många deltagare frågat efter videoinspelningen. Därför erbjuder Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak nu detta på webbplatsen, som en ständigt tillgänglig service till alla ansökare.

Det finns fyra videoguider: "Grundläggande krav och urvalskriterier", "Guide till Min ansökan", "Ansökningsguide ekonomi" samt "Ansökningsguide till budgetbilagan". Filmerna finns på sidan Verktyg, i respektive utlysning för huvudprojekt, samt på sidan Ansök om ett förprojekt.

– Vi som arbetar med projekt- och ekonomirådgivning ser det som en fördel att kunna vässa våra budskap i filmerna och vara säkra på att alla som ska ansöka får samma information. De som ansöker kan se om filmerna flera gånger och därefter ta kontakt med oss när det handlar om detaljer i en enskild projektansökan, säger Ida Elsing.

Frågor och svar under livemöte

För att även gå i dialog med de som vill ansöka finns rådgivarna tillgängliga vid ett livetillfälle nära ansökningsfristerna, där de ger lite tips inför ansökan och svarar på frågor om ansökningsprocessen.

– Då blir det alltså ingen visning av systemet generellt. När du deltar i livemötet förutsätter det att du redan har sett videoguiderna, säger Ida Elsing.

I samband med införandet av videoguider har också landningssidan För er som vill ansöka byggts om för att på ett tydligare och mer pedagogiskt vis guida från idé till att söka om finansiering.