Bron – lungor för livet

Lungpatienter dör i brist på organ som är tillräckligt friska för donation. Projektet ska skapa en centraliserad dansk-svensk "renoveringsanläggning" för skadade lungor – den första i Europa.

Lungtransplantation är den enda behandlingen för patienter med svår lungsjukdom, men organen räcker inte, vilket leder till att patienter dör i väntan på organ. Ökning av antalet donationer löser inte problemet – brist på organ – eftersom många donerade lungor är skadade och därför inte kan användas.

Metoden ex vivo lungperfusion (EVLP) används kliniskt för att rusta upp skadade lungor och det ökar antalet transplantationer. Genom att centralisera EVLP från många centra till en enda anläggning ökar effektiviteten avsevärt, men kräver ett större antal lungor. Därför kommer Interreg-projektet att skapa den första centraliserade EVLP-anläggningen i Europa. Den kommer att samordna lungor från Sverige och Danmark, för EVLP. Centrat kommer att vara placerat på Rigshospitalet i Köpenhamn, på grund av att där finns infrastruktur och kompetens som Sverige i dagsläget saknar.

Rigshospitalet, Skåne universitetssjukhus (SUS) och medicinteknikföretaget XVIVO kommer att utforma ett EVLP-utbildningsprogram för att utbilda personal i Danmark och Sverige. Efter centraliseringen av EVLP mellan Sverige och Danmark, kommer verksamheten att utvidgas för att inkludera alla transplantationskliniker i Skandinavien.

Nya behandlingar

Men EVLP kan inte förbättra alla lungor, framför allt inte dem med lungskada. Därför är det nödvändigt att parallellt med införandet av en centraliserad EVLP-anläggning även utveckla nya behandlingsalternativ. Lovande forskning från SUS har visat att terapier baserade på mesenkymala stamceller (MSC), en typ av Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), kan återställa funktionen hos skadade lungor så att dessa kan användas för transplantation. SUS har utvecklat modeller för att utveckla och effektivt testa terapier, vilket Rigshospitalet saknar.

För att underlätta detta kommer projektet att skapa en gränsöverskridande centraliserad utvecklings- och testprocess för terapier, i modeller utvecklade vid SUS. Projektet kommer även att testa dessa terapier vid EVLP-anläggningen. Detta kommer att underlätta innovation inom terapier för lungtransplantation i Sverige och Danmark och göra det möjligt att införa terapierna effektivt i klinisk verksamhet.

Arbete för likabehandling

För att säkerställa att projektets insatser för att öka antalet donerade lungor för transplantation gynnar de patienter som behöver det mest, kommer man också att arbeta för att förbättra likabehandling och icke-diskriminering. Den nuvarande lungtransplantationsprocessen är komplex och består av flera steg som kan diskriminera mot invandrare som inte talar svenska eller danska och inte enkelt kan navigera i systemet. Inte alla läkare är medvetna om lungtransplantation som ett alternativ, vilket lägger en tung börda på patienterna att kunna föra sin egen talan och det drabbar grupper som redan möter diskriminering inom hälso- och sjukvården, så som människor med annan hudfärg och kvinnor.

Bron - lungor för livet ska, tillsammans med kliniker, patientrepresentanter och organisationen Mer Organdonation, utveckla en strategi för utbildning av primärvårdsläkare, medicin- och lungläkare vid små såväl som stora sjukhus. Det ska handla om vilka patienter som kan hjälpas av en lungtransplantation. Man ska också utarbeta riktlinjer för kliniska remissprocesser för att minska bördan att föra sin egen talan, samt ta bort hinder för transplantation.