COOLGEOHEAT II

Projektet ska bidra till att öka produktionen av geotermisk energi genom att undersöka behov och ta fram riktlinjer samt affärsmodeller för ett väl fungerande "termonet".

Borrar man sig långt ner finns energi lagrad i marken. COOLGEOHEAT II vill öka produktionen av den här typen av förnybar energi för att kunna försörja framtidens gröna städer och landsbygdsområden med värme och kyla. Teknologin som projektet arbetar med är femte generationens fjärrvärme och fjärrkyla (5th generation district heating and cooling – 5GDHC), vilket projektet kallar för termonet, alltså ett termonätverk.

Ett termonet förbinder värmepumpar som finns i hushåll med ett gemensamt rörnät, energikällor och med jorden - som kan liknas vid ett stort värmebatteri. När alla delar på energikällorna, samtidigt som värmen också går att lagra, blir det billigare per hushåll. Detta gynnar samhället, konsumenten och ägaren av termonätverket.

Men det finns utmaningar kopplade till att bygga ut ett termonet. Dels handlar det om de nationella ramvillkor som finns, dels att det saknas riktlinjer kring hur ett termonet ska designas för att säkerställa komfort och leveranssäkerhet utifrån varierande kyl- och värmebehov. Det är dessa utmaningar som projektet kommer att arbeta med, i ett dansk-svenskt samarbete över gränserna.

Projektet ska arbeta med följande:

  • Undersöka och dokumentera hur värmepumpar i ett termonet ska kunna använda den gröna kraften på bästa möjliga sätt för uppvärmning och kylning i hushållen, samtidigt som de boende känner hög komfort. Projektet ska därför producera en designguide för värmepumpar.
  • För att ett termonet ska kunna leverera önskad energi utan att det blir för kostsamt är det nödvändigt att först ta reda på hur mycket värme och kyla varje hushåll använder. Projektet ska samla in information om energiförbrukningen i danska och svenska hushåll. Informationen ska användas för att skapa ett verktyg som kan förutsäga uppvärmnings- och kylbehoven hos nya och befintliga hus.
  • COOLGEOHEAT II ska samla in information från andra projekt i Sverige och Danmark som arbetar med termonet. Projektet vill veta mer om hur dessa är designade, hur ekonomin går ihop och hur lagstiftning och regelverk påverkat projektens chanser att lyckas.
  • Projektet ska undersöka potentiella förbättringar av existerande termonet och även etablera en gemensam, internationell kunskaps- och undervisningsplattform för att utbilda intressenter i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området, liksom i övriga EU. Det är Region Midtjylland som blir värd för plattformen. Dessutom ska projektet arrangera en sommarskola öppen för intresserade av att komma igång med projektutveckling kring termonet.

"Inom tio år förväntar vi oss att det kommer att anläggas mer än 100 termonet i ÖKS-området"

Projektaktörerna skriver i sin ansökan att föregångsprojektet COOLGEOHEAT I, som finansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2022, direkt bidragit till projektutveckling inom termonet för 45 miljoner danska kronor. Den utvecklingen tror man kommer att fortsätta med ökat tempo.