Game Tech Academy

Framtida medarbetare och entreprenörer ska använda spelteknik inom andra områden än underhållning - så att tekniken långsiktigt kan lösa problem inom olika samhällsområden i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Spelteknik kan användas, inte bara för att göra spel, utan för att lösa problem inom olika samhällsområden, exempelvis hälsa, kultur, lärande och industri. Detta är en potential som Game Tech Academy ska frigöra.

Projektet ska höja spelteknikkompetensen hos forskare, studenter och medarbetare, vilket kan göra Skandinavien ledande inom det smarta specialiseringsområdet informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och digitalisering. Detta smarta specialiseringsområde har pekats ut som en strategisk styrkeposition för alla deltagande regioner i projektet. Animation, film och spel har också utsetts till ett av de starkaste och mest lovande affärsområdena i de danska regionerna.

Game Tech Academy bygger vidare på två tidigare Game Hub Scandinavia-projekt, vilka också har finansierats av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet ska utveckla, testa samt införa ett antal kompetensutvecklande mötesplatser inom två områden av stödsystemet - utbildningsväsendet och innovationsmiljöer.

Inom utbildningsväsendet ska totalt 330 personer delta i kompetensutveckling. Medarbetare på projektpartnernas innovationsavdelningar kommer att samarbeta med föreläsare på högskolor för att utveckla, testa och genomföra en serie skräddarsydda kurser. Kurser som ska förse de studerande att tillämpa sin spelexpertis inom nya samhällsområden. Kurserna ska lära studenterna att tänka och agera entreprenöriellt, samarbeta med nya målgrupper kring specifika fall och utveckla innovativa speltekniska produkter baserade på den senaste kunskapen. Även forskare ska ingå i aktiviteterna, där en mötesplats ska etableras för dem, för att utveckla och testa spelteknologiska verktyg i samarbete med företag.

I innovationsmiljöerna ska 180 personer delta i kompetensutveckling. Medarbetare i partnernas innovationsmiljöer deltar i en gemensam process. Med input från forskare och experter inom kvinnligt entreprenörskap inom spelbranschen ska de få kompetensutveckling om hur spelteknik kan tillämpas samt hur möjligheterna bäst överförs till praktiska lösningar. Aktiviteterna ska leda fram till en gemensam skandinavisk modell för hur medarbetare i partnerskapets institutioner och deras innovationsmiljöer ska arbeta med spelteknologiskt entreprenörskap framöver.

Projektets affärsutvecklare ska slutligen använda sina kunskaper och färdigheter genom att introducera nya lösningar som bygger på spelteknik för etablerade företag. När projektet avslutas ska resultatet vara ett antal mötesplatser som framöver ska fungera som katalysator för kompetensutveckling och behovsdriven innovation.