Grønne kompetencer til et grønt arbejdsmarked

Den gröna omställningen går snabbt, men det råder brist på kompetens inom teknikområdet. Det här Interreg-projektet ska bidra till att fler får kompetens för att arbeta med grön omställning.

Projektet ska stödja den snabba utvecklingen inom grön teknikomställning samt att ta itu med den växande bristen på tekniskt kvalificerad arbetskraft, särskilt inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics). Detta är kompetens som är avgörande, särskilt i företag som arbetar med energiteknik och den gröna omställningen från fossila bränslen till förnybara energikällor som vind och sol.

Skolor i Norge och Danmark upplever tryck från lokala företag om att snabbt anpassa sina utbildningar för att möta förändringar i kompetensbehov inom den gröna sektorn. Projektet ska därför kartlägga de kompetensbehov som den gröna omställningen kräver, samt införandet av dessa i utbildningsprogram. Detta är något som kräver ett partnerskap mellan företag, utbildning och myndigheter.

I projektet ska en modell utvecklas för hur efterfrågan på kompetenser till den gröna teknologiska omställningen ska omsättas i utbildning. Modellen för företagens kompetensförsörjning består av följande tre steg:

1. Projektet undersöker gröna jobbprofiler och nödvändiga STEM-kunskaper genom undersökningar hos företag inom den gröna omställningen.

2. Projektet etablerar en tvärregional kompetensnämnd, en strukturerad mötesplats, där företag, experter och utbildningsinstitutioner träffas för att diskutera kompetensbehov, dela kunskap och utforma utbildningar.

3. Projektet utvecklar undervisningsmaterial och utbildningsprogram för lärare så att de kan lära ut relevant teknik och skapa rekommendationer och pilotutbildningar för studenter.