Grøn omstilling i etageboliger

I flerbostadshus finns potential att inte bara ställa om till förnybar energi, utan också att bidra till energisystemet. Allmännyttiga bostadsbolag i Danmark och Sverige jobbar tillsammans i detta projekt.

Flerbostadshus utgör en väsentlig del av bebyggelsen i Danmark och Sverige med goda möjligheter att bidra till ett flexibelt och hållbart energisystem. Teknologi och annan central infrastruktur i flerbostadshusen är inte enbart möjlig att använda för energi som kommer in utan också för att styra och dela med sig av energi.

I projektet ingår bostadsbolag, kommuner, elbolag och andra relevanta nyckelaktörer. Målet är att öka bostadsägarnas kapacitet att investera i energieffektivisering, energiproduktion, förbrukningsflexibilitet och utbyggnad av lågtempererad fjärrvärme. Det är lösningar som stödjer, eller förutsätter, att energisystem inom flera olika sektorer kopplas samman. Just värmedistribution och drift av flerbostadshus är en viktig förutsättning för att kunna bygga ut lågtempererad fjärrvärme.

Projektet ska ge bostadsbolagen och övriga samarbetspartner gedigen kunskap om att främja förnybar energi och dela energi mellan byggnader. Projektet ska också ta fram verktyg för att kunna screena bostadsföretagens stora byggnadsinnehav för att på det viset identifiera vilka byggnader som kan vara aktuella för lågtempererad fjärrvärme. Vidare ska projektet bland annat ta fram kunskap om "booster-lösningar" som kan installeras i byggnaderna och en bästa-praxis för teknik som stödjer flexibel energiförbrukning.

Lågtempererad fjärrvärme

Lågtempererad fjärrvärme, low-temperature district heating, kan definieras som tekniker för att distribuera värme med en temperatur på i genomsnitt 70 grader eller lägre, vilket ofta kan vara tillräckligt för uppvärmning.

Till skillnad från vanlig fjärrvärme går det, med ett lågtempererat system, att använda mer restvärme från bergvärme, solvärme och industriprocesser och det krävs mindre el till värmepumpar, eftersom det är lägre tryck i kondensatorerna när man pumpar. Mer el går därmed att generera från återvunnen värme med lägre distributionsförluster.

Källor: Energiforsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och Tidningen Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.