Life Science Academy for start-ups i ØKS-området

I det här projektet ska startup-företag få hjälp att utveckla sina produktidéer inom life science och hälsoinnovation.

Den globala marknaden för life science och välfärdsteknologiska lösningar växer snabbt till följd av en växande medelklass, fler äldre invånare och en ökning av livsstils- och kroniska sjukdomar. Öresund-Kattegat-Skagerrak-området har en gemensam styrkeposition inom life science och om detta styrkeområde främjas kan Skandinavien bli ett skyltfönster för innovativa hälsolösningar som gagnar tillväxt, sysselsättning, export och folkhälsa i hela området.

Projektet vänder sig till startup-företag inom life science och hälsoinnovation. Målsättningen är att screena 200 företag för att se om de kan få hjälp att utveckla sina produktidéer. Förhoppningen är att hälften av företagen ska delta i en första fas och få en produktutvecklingsplan. I den andra fasen ska kvarvarande projekt få pitcha - sälja in - sina idéer till specialister, testfaciliteter eller större företag i Sverige, Danmark och Norge, som kan bistå med att utveckla produkterna vidare.

Målet är att 45 startups kan matchas lyckosamt och att 80 procent av de deltagande startup-företagen når fram till att introducera sin produkt på marknaden. På en femårsperiod är målsättningen att 50 procent av de deltagande startup-företagen ska ha nått en internationell marknad med sina produkter.