Mer Hemdialys för Hälsa, Livskvalitet och Kostnadskontroll

Andelen njursjuka som får dialys i hemmet har varit konstant låg över tid. Ett svensk-danskt-norskt projekt ska testa och utveckla produkter, tjänster och modeller för att öka hemdialysen.

Dialys är en livsuppehållande behandling vid njursvikt och utförs i de flesta fall på sjukhus. Forskning har visat stora fördelar med att påsdialys och bloddialys genomförs i hemmet då det ger bättre livskvalité och positiva hälsoeffekter. Bland annat minskar hemdialys sjukvårdskostnader och ökar möjligheterna för sjuka personer att förvärvsarbeta.

Men trots fördelarna och högt satta nationella mål har andelen njursjuka som får hemdialys varit konstant låg över tid, med stora variationer inom Öresund-Kattegatt-Skagerrak-regionen.

Projektet Mer Hemdialys för Hälsa, Livskvalitet och Kostnadskontroll vill med gränsöverskridande samarbete och personcentrerad vård och hälsoinnovationer öka andelen njursjuka som får egen dialysbehandling i hemmet.

Tester med användare, vård och företag

Projektet kommer, genom upprepade praktiska tester av kommunikation mellan personal på sjukhus och patienter i hemmet, dialysapparatur, och avfallshantering i hemmet, att utveckla produkter, arbets- och kommunikativa modeller i samarbete med brukare av hemdialys. Att involvera användare tillsammans med företag, sjukvårdspersonal och forskare tidigt i design- och utvärderingsprocessen ger värdefulla insikter om vilka svårigheter som hämmat användningen av hemdialys, trots patientorganisationernas önskemål och förväntade kostnadsbesparingar.

Ett förväntat resultat från projektet är att beskriva hur förutsättningarna för ökad hemdialys i Sverige, Danmark och Norge ser ut, utifrån en analys av vilka policies, lagstiftning och kulturella likheter och skillnader som råder. Projektet förväntar att den skandinaviska modellen för hemdialys som projektet utvecklar kommer att ingå i ländernas nationella riktlinjer och kunskapsstyrning i vård av njursjukdom och påverka vårdutbildning och företagens produktutveckling.