Nordic Digital Health & Education

Projektet ska skapa en vårdutbildning i att behandla patienter digitalt i det egna hemmet.

Det finns ett stort behov, både i sjukhusväsendet och bland utbildningsorganisationer, att snabbt, enkelt och skalbart kunna kompetensutveckla kliniker i digital behandling av patienter.

Partnerna i Nordic Digital Health & Education (NorDigHE) vill utveckla en digital utbildning för läkare och sjuksköterskor som handlar om att digitalt hantera patienter som får vård i det egna hemmet. Utbildningen ska se till att personalen får nödvändig digital kompetens och nödvändig psykologisk trygghet för att kunna leverera behandlingar virtuellt. Just bristande förtrogenhet med den digitala behandlingsformen och otillräcklig digital kompetens bland vårdpersonalen beskrivs internationellt som huvudorsakerna till att det har visat sig svårt att införa e-hälsosatsningar i klinisk praxis, trots att dessa har varit väldokumenterade.

NorDigHE ska använda sig av erfarenheter från Nordsjællands Hospitals projekt Influenz-er och från Lunds universitets drift av eChildHealth och ICope. Dessa har under de senaste åren utvecklat och testat nya så kallade Hospital-at-Home-modeller med särskilt lovande resultat.

Projektet har startat ett konsortium med offentliga och privata aktörer för att underlätta arbetet med att specialisera läkare inom digital behandling. Konsortiet består av åtta organisationer från Danmark, Sverige och Norge, inklusive två sjukhus: Nordsjælland Hospital och Sahlgrenska Universitetssjukhuset; två professionshögskolor: Københavns Professionshøjskole, Høgskolen i Østfold; ett universitet: Lunds universitet; samt tre företag: Mount Visual, BALOO och Copenhagen Game Lab.

I slutet av projektet kommer en digital Hospital-at-Home-utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal att vara redo för implementering och snabb skalning på de flesta skandinaviska sjukhus och vårdutbildningsprogram. När projektet avslutas räknar partnerskapet med att 400 läkare och studenter i tre länder ska ha gått kursen.