Skandinaviske Cirkulære Industriparker

Projektet ska sätta igång etableringen av cirkulära industriparker i hamnarna Kungshamn i Sotenäs och Hirtshals i Hjørring.

Projektet Skandinaviske Cirkulære Industriparker ska inleda samarbete med företag i hamnarna Hirshals i Hjørring Kommune, respektive Kungshamn i Sotenäs kommun, samt relevanta myndigheter, för att skapa förutsättningar för ett cirkulärt symbiossamarbete.

Ett hamnområde – och företagen i en tillhörande industripark är ett uppenbart utvecklingsområde för grön energi och cirkulär resursanvändning. En affärshamn där det finns en tillhörande industripark bildar ett ekosystem av offentliga och privata företag, där företagen antingen servar hamnen eller hamnen servar företagen. Energibolag levererar energi till dessa företag och transportörerna levererar fraktgods till och från hamnen. Företagen å sin sida är beroende av att kunna skaffa sig kunskap om hur de kan bidra till och delta i den gröna omställningen, och samtidigt behålla sina företag.

Konkret har de två orterna planer på att bygga en grön industripark med fokus på bättre energi- och resursanvändning. Totalt förväntas cirka tre miljarder danska kronor investeras lokalt de kommande åren och projektet kommer därmed att stödja en konkret affärssatsning genom erfarenhetsutbyte över gränserna mellan hamnar, industri och de berörda kommunerna.

I ett idealiskt koncept byggs en grön industripark av ett konsortium, där alla parter i parken samarbetar i en cirkulär ekonomi med kartlagda resursflöden. Restflöden, energioptimering, logistik och etablering av underleverantörer i gröna värdekedjor ska ske i en fast design utifrån symbiostänket. Det handlar om att kartlägga och undersöka möjligheter inom alla typer av energi- och materialresurser, så som vind, biogas, vatten, biomassa, men även att titta på möjligheterna inom transporter, lagerhållning och användning av lokaler och arealer.

Genom att utbyta kunskap med varandra och skaffa sig nya cirkulära kompetenser kommer nyckelaktörerna få en ökad förståelse för förutsättningarna för lokal samhällsutveckling, som är grunden för grön omställning. Det ska bidra till ett bredare och stärkt samspel mellan aktörerna i projektet. Erfarenheter som också ska komma andra europeiska hamnar till del.